Gál István szerk.: Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel (Budapest, 1947)

Magyarok és oroszok

teges részvét, hanem a cselekvő szolidaritás. A magyar olvasó ezt az új embertípust egyelőre még kevésbbé ismeri. Ha jobban megismeri, hatása bizonyára termékenyebb, szélesebb és tartós­abb lesz, mint elődeié. Komlós Aladár : Jó tíz esztendő előtt meglátogattam a Komi Köztársaság főváro­sát, Sziktikvárt. A komik, akiket a magyar tudósok még ma is csúf­­nevükön zürjéneknek neveznek, legközelebbi rokonai a magyarságnak. A sziktikvári Nemzeti Múzeumban magyar­ terem van. A terem falait Rákóczi, Petőfi, Kossuth és Rákosi Mátyás képei díszítik. A múzeum könyvtárában megtaláltam Petőfi és Arany összes költeményeit, Madáchot, Katonát, néhány kötet Jókait, Mikszáthot és Ady Endre két első kiadású könyvét. A komi iskolákban részletesen tanítják a magyar történelmet. Komi nyelven olvasható Petőfinek, Aranynak és Adynak jónéhány költeménye. Néhányezer kilométerrel Sziktikvártól délkeletre, Taskendben, az ottani múzeumban látható egy szoba, amelynek ugyancsak magyar vo­natkozása van. Ebben a szobában Vámbéry Ármin munkáit őrzik és térképeket, rajzokat, melyek Vámbéry útját muta­tják. A világjáró ma­gyar tudósnak igen nagy tekintélye van Szovjet-Közép-Ázsiában. És nemcsak ott. Az egyik legnagyobb szovjet író, Nikolaj Tyhonov regényt írt Vámbéry Árminról. Pár héttel a háború kitörése előtt jelent meg orosz nyelven, új tömegkiadásban (150.000 példányban) Vámbéry Ármin önéletleírása. Ugyancsak 1941-ben jelent meg az ismert szovjet matematikusnak, E. Kollmannak „A két Bolyai” című tanulmánya. A szovjet egyeteme­ken azt tanítják, hogy a két Bolyai vetette meg a modern matematika alapjait. Az egyetemi tankönyvek részletesen foglalkoznak Fejér Lipót munkáival is. A magyar orvostudomány kiválóságai közül elsősorban Semmelweis Ignácot ismerik, de a szakemberek előtt a Korányi név sem ismeretlen. Ha mindazt, amit itt felsoroltunk, csak egy-egy vidéket, vagy egy­­egy „szakmát” foglalkoztat, a magyar kultúra egyik-másik képviselője az egész Szovjetuniót meghódította. Mindenekelőtt Petőfi Sándor, Petőfi már a múlt század hetvenes éveiben ismert, sőt népszerű költő volt orosz földön. Az akkori demokratikus mozgalmak költői egymással ver­senyezve ültették át orosz nyelvre Petőfi forradalmi verseit. A Gorkij 58

Next