A magyar békeszerződés. A magyar béketárgyalások 1-2. (Budapest, 1920-1921)

A Magyar béketárgyalások I. kötet

BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA. 1920. ' P­V'­ 4 A MAGYAR BÉKETÁRGYALÁSOK. JELENTÉS A MAYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG MŰKÖDÉSÉRŐL NEUILLY J/S.-BEN 1920 JANUARIUS—MÁRCIUS HAVÁBAN. L KÖTET. KIADJA A M. KIR. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM.

Next