Szász Károly: Tisza István Élet- és jellemrajzi vázlat (Budapest, 1920)

BUDAPEST 1920- AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KIADÁSA TISZA ISTVÁN ÉLET- ÉS JELLEMRAJZI VÄZLA/T A TISZA istvAn-emlékbizottsAg MEGBÍZÁSÁBÓL ■ ÍRTA SZÁSZ KÁROLY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék