Anyagvizsgálók Közlönye, 1914 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1914-06-25 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1914. JUNIUS 25. ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE BUDAPEST, I., MŰEGYETEM Előfizetési ára .. 10 К Megjelenik minden hó 20-án, július és augusz­tus hó kivételével:: :: :: Felelős szerkesztő : DR. MIKLÓSI KORNÉL gépészmérnök Előfizetési ára ». 10 К Szerkesztőség és kiadó­hivatal : Budapest, I. kér. Műegyetem :. :::: :: :: TARTALOM: í. Elnöki beköszöntő. Rejtő Sándortól. i jhhhi mW fi. Előszó. Dr. Miklóst Kornéltól. 3. A vas- és acélfajták melegkezelése. Fábry Zsigmonditól. 4. A kovácsolható sárgaréz helyes összetétele. Dr. Щ* fL. tói. 5. Egyesületi közlemények. f 6. A Nemzetközi Anyagvizsgáló Szövetség Közleményei/ 7. Hírek. ........ Gyárít kísérleti és anyagvizsgáló-LABORATÓRIUMOK teljes felszerelése. Mindennemű chemíaí, technológiai, geodéziai, fizikai, techni­kai műszer és eszköz eredeti gyári ára­kon. Saját üvegfűvó műhely. Árjegy­zékek és költségvetések készségesen :: :: s: küldetnek t: t: :: CALDERONI Mű- és Tanszervállalat r.-t. Budapest, IV. kerület, Váczíutcza 50. szám. jlTSZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék