Anyagvizsgálók Közlönye, 1929 (7. évfolyam, 1-3. szám)

1929-07-01 / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1929. 1. SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE KIADJA A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE BUDAPEST I, MŰEGYETEM Előfizetési ára .... 10 P Megjelenik minden 2. hó végén július és augusztus hó kivételével. Felelős szerkesztő : MISÁNGYI VILMOS DR. műegyetemi tanár Szerkesztőség és kiadó« hivatal: Budapest I, Műegyetem, Mech. Techn. Intézet TARTALOM: Lap Dr. Pogány Béla : A Röntgenfény felhasználása az anyagvizsgálat céljaira (2. közlemény).................................................................... 5 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK A Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1929. évi június hó 9*én tartott XXIV. rendes közgyűlése ............................................... 31 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék