Anyagvizsgálók Közlönye, 1930 (8. évfolyam, 1-2. szám)

1930-06-01 / 1. szám

VIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1930.’ 1. SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE KIADJA A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE BUDAPEST I, MŰEGYETEM Előfizetési ára .. .. 10 P Megjelenik minden 2. hó végén július és augusztus hó kivételével. Felelős szerkesztő : MISÁNGYI VILMOS DR. műegyetemi tanár Szerkesztőség és kiadó* hivatal: Budapest I, Műegyetem, Mech. Techn. Intézet TARTALOM: Lap Vér Tibor dr.: Az anyagvizsgálat néhány újabb problémájáról .... 3 Beck Pál: Húzott ónszalag rekrisztallizációs centrumainak eloszlása 39 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK A xMagyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1930. február hó 27.sén tartott választmányi ülése ...................................................................... 53 A Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1930. május hó 20.sán tartott 12. rendes választmányi ülése ................................................. 54 A Nemzetközi Anyagvizsgálók Szövetsége Állandó Választmányának III. ülése ...................................................................................................... 55 Felhívás a hids és magasépítési mérnökök nemzetközi egyesületébe való belépésre ............................................................................................ 57 * A szerkesztő nagy elfoglaltsága miatt csak 1930. évi június havában jelent meg. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék