Anyagvizsgálók Közlönye, 1931 (9. évfolyam, 1-6. szám)

1931-01-01 / 1-2. szám

Előfizetési ára .. .. 10 P. Megjelenik minden 2. hó végén július és augusztus hó kivételével. Felelős szerkesztő: MISÁNGYI VILMOS DR műegyetemi tanár. Szerkesztőség és kiadó­­hivatal: Budapest L, Műegyetem. Mech. Techn. Intézet. TARTALOM: Lap Worschitz Frigyes: A röntgensugárdiagnosztika a faanyag vizsgálatában...................................... 1 Ulillik István dr.: A krómacélokkal végzett kísérletek és kapcsolatos tanulmányok. ... 29 Magyar Királyi József-Műegyetem, Mechanikai Technológiai Intézet Nyomdája. 1354. IX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1931. JANUÁR-FEBRUÁR. 1.-2. SZÁM. . ANYAGVIZSGÁL KÖZLÖNYE j KIADJA ' fQAA : A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜTÍ*No BUDAPEST I. MŰEGYETEM ■ Budapest V., Zrínyi utca 7. szám. Ъ Telefon: Aut. 809-30 I VACUUM DIL tUMKANY r7t"1 eUEGr/cri v/ÍOjEGY, Kér " -^ok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék