Anyagvizsgálók Közlönye, 1935 (13. évfolyam, 1-5. szám)

1935-01-01 / 1. szám

XIII. ÉVFOLYAM 1935. JANUÁR-FEBRUÁR 1. SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE MITTEILUNGEN DES UNGARISCHEN VERBANDES FÜR MATERIALPRÜFUNG MAGAZINE OF 1HE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR TESTING MATERIALS REVUE DE ['ASSOCIATION HONGROISE POUR L ESSAI DES MATÉRIÁUL RIVISTA DELL' ASSOCIAZIONE UNGHERESE PER GLI STUDI SUI MATERIALI Megjelenik: kéthavonként július és augusztus hó kivételével. Szerkeszti: DR. CZAKÓ MIKLÓS Szerkesztőség és kiadóhiv.: BUDAPEST, XI., MŰEGYETEM. Mech. Technológiai Intézet. Konóziós hatás kazánlemezen a támcsavarok mentén és szúrás okozta elcsúszási vonalak képződése egy tárcsán. KIADJA: A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE Dr. Vér Tibor: Az anyagvizsgálat korszerű problémái.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék