Anyagvizsgálók Közlönye, 1937 (15. évfolyam, 1-4. szám)

1937-01-01 / 1-2. szám

XV. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ! ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE MITTEILUNGEN DES UNGARISCHEN VERBANDES FÜR MATERIALPRÜFUNG MAGAZINE OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR TESTING MATERIALS REVUE DE L ASSOCIATION HONGROISE POUR L ESSAI DES MATÉRIAUX RIVISTA DELL' ASSOCIAZIONE UNGHERESE PER GLI STUDI SUI MATERIALI Megjelenik: kéthavonként július és augusztus hó kivételével. Szerkeszti: DR. CZAKÓ MIKLÓS Szerkesztőség és kiadóhiv.: BUDAPEST. XI., MŰEGYETEM. Mech. Technológiai Intézet. Csilléry Dezső és Péter Lajos: „Bull Head '-sinek zsugorodó talphevederes illesztésének vizsgálata. kiad”Ä”Ä"mTgy"1ITÁnTagvÍ^ 'fq Tg I , VJ Ü> .5 •“ . w c мо ;a-u Sű K* О 8 5 к" -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék