Anyagvizsgálók Közlönye, 1938 (16. évfolyam, 1-3. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XVI. ÉVFOLYAM 1938. JAN.-FEBR. 1 . SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE MITTEILUNGEN DES UNGARISCHEN VERBANDES FÜR MATERIALPRÜFUNG REVUE DE L ASSOCIATION HONGROISE POUR L ESSAI DES MATÉRIAUX MAGAZINE OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR TESTING MATERIALS RIVISTA DELL' ASSOCIAZIONE UNGHERESE PER GLI STUDI SUI MATERIALI Megjelenik: kéthavonként július és augusztus hó kivételével. ' Szerkeszti • ; DR. CZAKÓ MIKLÓS Szerkesztőség és kiadóhiv.: BUDAPEST. XI., MŰEGYETEM. Mech. Technológiai Intézet. A kísérletekben használt celluloid modellek. Vásárhelyi Dezső: Egyszerűsített eljárás belső feszültségek optikai meghatározására. KIADJA: A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék