Anyagvizsgálók Közlönye, 1942 (20. évfolyam, 1-5. szám)

1942-01-01 / 1-2. szám

XX. ÉVFOLYAM 1942. JAN.-FEBR. 1—2. SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE MITTEILUNGEN DES UNGARISCHEN VERBUNDES FÜR MATERIALPRÜFUNG MAGAZINE OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR TESTING MATERIALS REVUE DE L'ASSOCIATION HONGROISE POUR L ESSAI DES MATÉRIÁUL RIVISTA DELL’ ASSOCIAZIONE UNGHERESE PER GLI STUDI SUI MATERIALI Megjelenik: kétliavonként július és augusztus hó kivételével. Szerkeszti: Dr. ]ÁKY 3ÓZSEF ■ Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, S V. kér., Nádor-utca 36 Vízfelvétel megállapítása vákuumban. Förster László: Kőanyagvizsgálati módszerek. KIADJA: A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék