Anyagvizsgálók Közlönye, 1943 (21. évfolyam, 1-5. szám)

1943 / 1. szám

XXI. ÉVFOLYAM 1943. évi 1. SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE MITTEILUNGEN OES UNGARISCHEN VERBANDES FÜR MATERIALPRÜFUNG MAGAZINE OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR TESTING MATERIALS REVUE DE L ASSOCIATION HONGROISE POUR L ESSAI DES MATÉRIÁUL RIVISTA DELL’ ASSOCIAZIONE UNGHERESE PER GLI STUDI SUI MATERIALI Kiadóhivatal: Bpest, XI., Műegyetem. Mechanikai Technológiai Tanszék Szerkeszti: Dr. NEMESDY JÓZSEF Szerkesztőség: Bpest, XI., Műegyetem. Központi épület tsz. 11. Megjelenik kéthavonkint július és augusztus hó kivételével. Szakítószilárdságok különbsége (kg/mm2) ■9. ábra. összes kopás kg.-ban az összetartozó sín és abroncs szakító­szilárdságai különbségeinek fiiggvényekép (japán kísérletből leszármaztatva). Dr. Nemesdy József: A vasúti felépítmény korszerű anyagvizsgálati kérdései. KIADJA: A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék