Anyagvizsgálók Közlönye, 1944 (22. évfolyam, 1. szám)

1. szám

XXII. ÉVFOLYAM 1944. évi 1. SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE MITTEILUNGEN DES UNGARISCHEN VERBANDES FÜR MATERIALPRÜFUNG MAGAZINE Of THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR TESTING MATERIALS REVUE OE L ASSOCIATION HONGROISE POUR L ESSAI DES MATÉRIÁUL RIVISTA DELL' ASSOCIAZIONE UNGHERESE PER GLI SIUDI SUI MATERIALI Kiadóhivatal : Bpest, XI., Műegyetem. Mechanikai Technológiai Tanszék Szerkeszti : Dr. NEMESDY ]ÖZSEF Szerkesztőség: Bpest, XI., Műegyetem. Központi épület tsz. 11. Megjelenik kéthavonkint július és augusztus hó kivételével. Dr. techn. Vietorisz József: A háborús gyorsacélokról. KIADJA: A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék