Ásványolaj, 1931 (1. évfolyam, 1-11. szám)

1931-07-01 / 1. szám

SZAKFOLYÓIRAT AZ ÁSVÁNYOLAJIPAR, KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÓK SZÁMÁRA BEZUGSPREIS: für Deutschland 35 Rmk., für Österreich 50 öst. Sh., für Italien 3 50 Lit., für Jugoslavien 500 Din., für Rumänien 1500 Lei., für Tschechoslovakei 250 Kc., für England 2.10 jß., für andere Länder 10 pro 'Jahr. Megjelenik havonta kétszer. Erscheint monatlich zweimal. ~ Utánnyomás tilos. ~ Nachdruck verboten. Szerkesztői­ és kiadóhivatal: Budapest, VII., Akácfa-ucca 59. Telefon: 1. 395—54. Postatakarékpénzt. csekkszámla: J 25.631 FELELŐS SZERKESZTŐ : DR. BÍRÓ GYULA vegyészmérnök FELELŐS KIADÓ: KELLER LÁSZLÓ Előfizetési árak: Egész évre .... 24 pengő Fél „ .... 14 „ Egyes szám ára 1 pengő. TARTALOM: Beköszöntő. Kenőolaj-problémák. írta: Dr. Szabó Gusztáv, a kir. József­­műegyetem ny. r. tanára. A folyékony motorikus tüzelőszerek közgazdasági jelentősége. írta: Ordódy János, miniszteri tanácsos, a m. kir. Tech­nológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója. Magyarország benzinkutainak forgalma 1930-ban. Krakk-eljárások a petróleumiparban. írta: Dr. Freund Mihály. Külföldi hírek. Küszöbön áll a mozalkóhoz használt szesz árának felemelése. A petróleumkartel és a mezőgazdák árszabályozást célzó tár­gyalásai. Az olajbizottság működése. Statisztika. — Könyvszemle. — Rendeletek. I. évfolyam. Budapest, 1931 július 1.­1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék