Ásványolaj, 1932 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-01 / 1. szám

BEZUGSPREIS: für Deutschland 35 Rmk., für Österreich 50 äst. SckUliag., für Italien 150 Lit., für Jugoslavian 500 Diiu, für Rumänien 1500 Lei., für die Tschechoslovakei 250 Kc., für England 2,10, — für andere Länder 10 pro 3 a hr. SZAKFOLYÓIRAT AZ ÁSVÁNYOLAJ-IPAR, KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÓK SZÁMÁRA FACHZEITSCHRIFT FÜR DIE MINERALÖLINDUSTRIE, DEN HANDEL UND DIE VERBRAUCHER Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZERKESZTŐK: Előfizetési árak: Budapest, VII., Akácfa ucca 59. DR. BÍRÓ GYULA Egész évre . . . vegyészmérnök és Fél .... . . .. . Postatakarékpénztári csekkszámla: **25.531. KELLER LÁSZLÓ Egyes szám ára 1*20 pengő. Megjelenik havonta kétszer. Erscheint monatlich zweimal. Utánnyomás tilos. Nachdruck verboten. T.l.fon: 1. 39-5­ 54. TARTALOM: INHALT — CONTENTS — CONTENUTO A mozalkó, mint a szesztermelés fenntartója — B. Gy. dr. Barnaszénkátránybenzin kéntelenítése hidrogénnel Die Entschweflung von Braunkohlenteerbenzin durch Hydrierung, von Dr. J. Varga, öff. ord. Professor an der Techn. Hochschule in Buda­pest Versuche mit Spiritus-Benzinmischungen vom k. ung. Ministerialrat J. v. Ordödy, Direktor des Kgl. Ung. Technologischen- und Materialprü­fungs-Institutes Der Mineralölmarkt von Ungarn II mercato di olii minerali in Ungheria, ' von Ladislaus Keller. Amtliche- und wissenschaftliche Stellen in Ungarn Hirek—Nachrichten—News—Notizie Hugo v. Böckh Megalakult a „Magyar Ásványolajbizottság“ Die Gründung einer „Ungarischen Petroleum- Komission“ Fondazione di una „Commissione Ungherese 'di Petrolio“ A „National Petroleum Comittee“ has been founded in Hungary Külföldi hirek Közszállítás — Lieferungsausschreibungen Piaci jelentés — Marktbericht Szerkesztői üzenetek II. évfolyam Budapest, 1932 január 1.­1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék