Ásványolaj, 1933 (3. évfolyam, 1-19. szám)

1933-01-14 / 1. szám

2 Behozatal és fogyasztás 15. szám A terpének szerepe a petroleum ősanyagai és optikai aktivitásának okozói között. I. rész. Freund Mihály dr., vegyészmérnök. 16. szám A mészhidrát szerepe és jelentősége a gépzsirok és a kenőcsök előállításánál. Biró Oyula dr., vegyészmérnök. A tervének szerepe a petróleum ősanyagai és optikai aktivitásának okozói között. II. rész. Freund Mihály dr., vegyészmérnök. 17. szám Az 1932. január -júniusi félév mérlege és tanulságai. Biró Gyula dr„ vegyészmérnök. /1 világ finomítóipara 1931 ben (I). . 18. szám ... vyi-: A transzformátor- és kupcsolóolajóf'ra vonatkozó új magyar szabványtervezet. fncze György dr., főmérnök. .4 világ fimmitóipára 1931-ben. (II.). Behozatal és fogyasztás 1931. szept 1-től, 1932 augusz­tus 31-ig. Biró Gyula dr., vegyészmérnök. #, 19. szám Szükség van-e poisera? Biró Gyula dr.. vegyészmérnök. Behozatal és fogyasztás 1931 és 1932 november havában, továbbá 1931/32 és az 1932/33 termelési év első három hónapjáoan Tárgy B e h oz a t a 1 F ogyasztás Métermázsákban 1932 1931 1932/33 1931/32 1932 1931 1932/33 1931 32-t no V e m b p r h ó no V e m ber h ó 735°-on aluli (könnyű) 109 387 211 1.001 4.516 7.981"16.283 27.601 735°-on aluli (könnyű)adó-* mentesen külf. kivitt/— — j — — 396 — 1.884 73 Benzin 735°-on felüli (nehéz)1 93 5.442 872 9.457.2.125 3.771 7.593 9.088 735°-on felüli neh. adóm.f _ — — —? 1.333 1.862 6.819 7.259 735°-on felüli neh. motalkói ­— —— 25.793 26.863 84.055 81.891 Víztelenített szesz.................... —, — — 6.448 6.716 21.013 20.472 Petróleum.................................331 1.913 903 6.277 47.265 44.699 125.263 124.146 Petróleum, adómentes................ —— — — 16.041 15 482 5Ö.471 63.251 Gáz,- fűtő- és az ossz. könnyűol.716 963 1.682 2.366 12.080 16.319 41.134 43.936 Gáz,- fütő- és az ossz. könnyűol. t adómentes.............................— — _ 4— 5.881 5.840 20.798 21.979 Gáz-, fűtő- és az ossz. könnyű ol. adómentes külföldre kivitt . . .— — — — 150 3 600 Kenőolaj....................................1.726 2.631 5.244 8 550 8.529 11.123 25.877 31.133 Kenőolaj, adóment. külföldre kivitt— — — — 550 31 1.538 290 Egyéb ásványolajtermékek ....76.880 159.327 296.095 434.222 2.808 3.150 8.912 13.141 Egyébásványolajtermékek, adó­mentesen külföldre kivitt . . .— -— — 4— 7 7 A szovjet nyersolajtermelése és a II. ötéves terv ku­darca. Keller László. A román klíringmegáüapodás. 20. szám A mezőgazdasági kenőolajok minőségi csoportosítására vonatkozó tervezet. (A kereskedelemügyi miniszter­hez intézett beadvány hivatalos szövege). Az elmúlt termelési év fogyasztási statisztikája. A világ finomítóipara 1931-ben. (Ili) 21. szám A világ finomítóipara 1931-ben, (befejezés). Keller László. .4 teherautófuvarozás korlátozása. 22. szám. Piszkos-(fáradt) olaj felhasználása a kocsikenőcsiparban. Salgó Kornél, főkonzul. A gázolaj (Dieselmótorhajtóolaj). Srhay Géza dr. kir. vegyész, egyet, magántanár. 23.—24. szám A kenőolaj szerepe az automobil üzemében. Streihammer Antal, kir. műsz. tan. Régi és új desztillációs módszerek. Biró Gyula dr., vegyészmérnök. A mezőgazdasági kenőolajok problémájához. verbói Cséti Róbert, oki. mérnök. Sir Henry Deter din g és a Mossuloluj. Keller László. — Szövegfolytatás a 7. oldalon. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék