Ásványolaj, 1935 (5. évfolyam, 3-24. szám)

1935-02-16 / 3. szám

V. évfolyam___________Budapest, 1935 február 16____________ 3. szám Ásványolajtermékek forgalma 1933 és 1934-ben Az ásványolajtermékek forgalma 1933­ és 1934-ben a következőképen alakult: Év Behozatal Fogyasztás Kivitel métermázsákban 1933 ............. 1,766.710 1,440.622 16.779 1931+ 2,333.227 1,534.578 18.099 Növekedés %-ban 566.517 93.956 1.320­­ %-ban 32.4% 6.5% 7.8% A helyzet tehát — legalább is ami a behozott és fogyasztott mennyiségeket illeti — némi javu­lást mutat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy fogyasztás alatt a megadóztatott, illetőleg a vál­lalatok telepeiről kiszállított mennyiségeket kell értenünk, ami természetesen még nem jelent tényleges fogyasztást. A tárolt mennyiségeket kb. 10%-ra lehet becsülni. A behozatal részletes adatai a következők: 1934 1933 méter mázsákban 0,7'35°-on aluli (könnyű) benzin 1.015 630 0.735°-on felüli tiszta benzin ... 3.733 3.013 Petróleum ................................. 118 15 Gáz­, sűtő és az összes könnyű olajok ....................................... 3.651 4.452 Kenőolajok ................................. 30.050 25.779 Egyéb termékek (nyers-, műolaj, paraffin, vazelin, stb.) ....... 2,294.660 1,732.821 Összesen ........ .................... ... . 2,333.227 1,766.710 Látjuk tehát, hogy a kenőolajokon kívül a késztermékek behozatala alig volt számottevő. 1934-ben a kenőolajokon kívüli késztermékek be­hozatala kereken 85 vagon volt, ami az egész be­hozatalnak csak mintegy 0.37%-a. Említésre méltó javulás látszik a kenőolaj behozatalnál, amennyi­ben 1931-ben 1+2.7 vagonnal (16.5%) volt na­gyobb az import, mint 1933-ban. A kivitel a következőképen alakult: 0.735°-on aluli (könnyű) benzin ........ 1934 1933 méter mázsákban 9.320 8.983 0.735°-on felüli benzin ..........................1­964 Gáz­, fűtő és az összes könnyű olajok 2.571 499 Kenőolajok .......................... .............. 6.064 6.224 Egyéb termékek .......................... ... ... 144 109 Összesen ......... ................................. 18.099 16.779 Az 1931­. évi fogyasztás részletes adatait az 1. sz. táblázatban látjuk. A fogyasztás az 1931. évhez viszonyítva, már csak 10%-os visszaesést mutat, amint az a következőkből kitűnik: Év Mennyiség %-ban Változás (1931 - 100%) 1931 .............. ... 1,704.455 100.0 1932 .............. ... 1,397.280 82.1 1933 .............. ... 1,440.622 84.5 1934 .............. ... 1,534.578 90.0 A fogyasztás változásai az 1933. esztendő adataihoz viszonyítva a 2. sz. táblázatban vannak összefoglalva. 2. sz. táblázat Fogyasztás métermázsákban 1934 1933 VáltozásB­enzin q-ban %-ban 0.735“-cm aluli (könnyű) ... 50.916 54.109— 3.193— 5.9 0.735“-on felüli (nehéz) adózott 36.910 31.722+ 5.188+ 16.3 adóment. ... 38.832 52.396—13.564— 25.8 szesszel kev.312.204 301.170+ 11.134+ 3.7 szes­z ........ 78.026 75.292+ 2.734+ 3.6 összesen ........516.888 514­ 689+ 2.299+ 4.4 Petróleum adózott .......396.780 368.980+ 27.800+ 8.5 adómentes 173.202 176.585— 3.283— 1.8 összesen ........570.082 545.564+ 24.518+ 4.5 Gáz-, s­űtő- és az összes könnyű olajok adózott ........157.583 142.319+ 15.264+ 10.7 adómentes 115.810 87.575+ 28.235+ 32.2 Összesen ........ 1,534­ 578 1,440.622+ 3.956+ 6.5 A könnyűbenzin fogyasztása tehát — bár ki­sebb mértékben, mint eddig — még mindig csök­kenő irányzatot mutat. Ezzel szemben szépen emelkedik az ipari és háztartási célokra haszná­latos 0.735"-on felüli tiszta benzin fogyasztása. összesen ........273.393 229.894+ 43.499+ 18.8 Kenőolajok ..............111.608 104.826+ 6.782+ 6.4 Egyéb terítékek 62.707 45.648+ 17.059+ 37.4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék