Ásványolaj, 1935 (5. évfolyam, 3-24. szám)

1935-02-16 / 3. szám

26 Ásványolajtermékek forgalma 1933 és 193U-ben Fogyasztás 193А-ben havonként és métermázsánként •O О £ О a tico ©3 iá sí 4 к о § I c©о <2Л со GO Сз ол ©л G0 ©3 со 00 14 Goо ©л 00 00 G0 00Ч ОЗо Ф ©3 ©3 °0о GOк о 00 со CD 14 6 <© 00 <^5 об CD CŐ Go6 is ló со тЧ ©Л l© Go Goч is тЧ ©3к fr­‘оч 14 тЧ CD GoЮ GOч ioч ч ©л тЧ Tt<о ©Л тР CD Co 00 гч ©л Со тЧ 00ю со 00 4t1 ©3 00 00ч 00 <3ч*о ©Л 00о ОЗю тЧ i©о ©л <50 t4 00 СО ©Л ©Л ©л rí CD Co CO со со СО об 14 ОЗ ©I GOЮ тЧ <2^ CD CDо со 00 GO rpю ©3ю со 00 CD ©л CD 00 сою GO t4 соо ю тЧ Со 00 тЧ 00 сою СО GO CO тЧф 14 is СОю có ©Л гНю CD ©3 03 ОЗ обю тЧ Со об со ©I GO тЧ тЧ о (M ©IО 00 COо Go со CD ©3ф соо гЧ rh тЧ ©3 03 CD »о 00 тЧ ©3 CDф ю 00 TJH CDк 00о ©3 03 14 СО тЧю со тНо t> is t> об XÓо 03 со rp тЧ со тЧ тЧ G0 о Í4 ©Л со тЧ GO ©Л Озч CD CD 0Q со ©л тЧ т-Но CD GO fr-CD -t ОЗ fr­©лф 00 t4 CD CD тЧ ©3 t4 03Ю О СОю со ©i об fr-Co fr­оз гч СОО GO оз об ©1 co тЧ тЧ тЧ ©Л о ©Ло ©1 lO ©3 тЧ CD is СО со Со тЧф тЧ CD CD rH OoЮ ю о 03 тЧ 14 14 00 гНю Г* CD l© ©Л CD ©3ю СО ©3 CDЮ ю TÍО t> ©ЛЮ ©л iS обо об обю со l© CO ©л тЧ тЧ <2Л 00 Т-Н со CDо тЧ fr-00 СОЮ °о Í4ю 00ю CD ©лЮ oo 14 гчю оз о ю ©■■ 00 Oo ©1 тЧю о со CD со fr-ю CD обо обо 00 об Tjí т-Н ©л l© тЧ CD is тЧ тЧ <^Л тЧ 00ю CD 00 t> тЧО ю ©л iS CDФ ю t> CD CD тЧ Oo ©Л ©Л 00 гН ©3Ю CD 03ю со 00 ©Л ©3 rH 00 ©3 CDю ч 00О IÓ со rí ©i об CDю ч ©Ло ®б .TjH fr— со i© тЧ тЧ Go тЧ тЧ <^л тЧ ©л CD 00Ю l© СО тЧ тЧ тЧ <^л ©Л 14 Í4 т-Н Сч rp Go fr-ч ОЗ ®0 гЧ тЧ 03 Í4 t> fr-03 >H тЧ СО тЧ 03Ч СО 03 со т-Н CD l© об соч ©Л обч о 14 ©1 тЧ <2^ гЧ тЧ ©Л 00 соо О GOЮ о »о 14о i^ ©л озю 14 ©л CO ©Л ©Л ©л ^1-оз GO 00 озо т-Н тЧ оз 03 GO 00 тЧ ©3 CD 14 тЧ 14 TÍ со тЧ со l6 обо t4к ©л’ CD ©3 оз ©Л ©л GO ©л тЧч 00 00ю ©л 004 ©ло CDЮ ч CD ©Л t4 CDю 00 GO 00 Í4 тЧЮ is 14 14 03 со тЧ t>О 00 СоО 14 CD со ©i тЧ соЮ К ю 03 1© тЧ об ©3 ОЗ СО ©л GO ©л G0 тЧч LO 00 CD ©л 00 ©3 ©лю СО ©Л 1© тЧ 00 00 t> со тЧ 14 00о со GO тЧ ОЗ 03 00 00 ОЗ оз l©ю о СО 03 ол ©ЛО cvi rH 03о со ©л т-Н со 1©ю ©л тЧ GO со GO тЧч Í4 fr­fr­©ЛК сою оо 14ю <2$ 14 CD 00 тЧ CD rp »40 00 соч fr-о Оо 14 00 т-Н t4 03 Оз t> l© 00 Со тЧ 1© CD ©Л со тН об ©3о тЧ тЧ ©л Go тб со тЧ ©Л тЧч -Й Й Й:0 <Ü Й Ю СО fr­оN £c3 Й0>s Ю "Ö 03 4 03>оз 03NmXJl 03 tSJm (Z?43U) i|n|3J uo-0ggi £ N <33 -4-»й <33 хп сс ч> 03 Со 0) <33о с 03N CS3с М сою ю со со 'ТЗ 13 Со IL :о сб •О U U Я шпэщцэд m 03 -ч 5Í s->й <33 -ч Q3 соо й <33N й ю ю со 13 тз со оЗ с^З •о цоСщо пЯииоц sdzssg zv S3 -g^nf ‘-zyf) о о £© © v<33 © so rO v<33?Si ©5 ьа Összesen ......................... 93.720 88.720 105.572 97.681 106.057 132J038 181*068 153.61*3 11*6.271 158.11 A 136.528 132.166 1,534.578

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék