Bőripar, 1898 (5. évfolyam, 1-36. szám)

1898-12-05 / 34. szám

Nr. 34. szám A behozatalok „Melbourne1' és „Wittekind“ gőzö­sökkel érkeztek. A lefolyt hét igen élénk volt, a Santa Elenas bőrök eladása 2 franknyi árengedménynyel járt, a mit azonban a többi tulajdonosok nem kővetnek, hanem szilárdan eddigi jegyzésekre tartanak. Antwerpen, 1898. november 26-án. Kreglinger G. és C. jelentése a ,,Bőripar“részére. Behozatal Eladás Készlet. Száraz la Plata bőrök 7044 2590 31453 Sózott „ „ „ 15215 29841 105209 Száraz Rio Grande bőrök— — — Sozott— 100 25103 >1 n— — 645 Különféle „— 4153 13554 22259 36684 175964 Vegyes hírek. Esküvő. Meller Gyula ur, főszerkesztőnk öcscse vasárnap f. hó 11-én ünnepli esküvőjét. Weiss Siddy kisasszonynyal a Bées-Müllner-utczai izr. templomban. Eljegyzés. Neuner József ur, bőrkereskedő Buda­pesten jegyet váltott Kunitzer Mariska kisasszonyai Szegedről. Kitüntetések. Ö Felsége legkegyelmesebben ado­mányozott Bergmann Jónás urnák, a Bergmann E. fia és Társa neubydschowi bőrgyárczég főnökének és Seykora József urnák a Josef Seykora & Söhne adlerkosteletzi bőrgyárczég főnökének a Ferencz József rend lovag­­keresztjét, és Gerhardus Walther urnák a bécsi Ger­­liardus és fiai czég főnöktársának a koronás arany ér­demkeresztet Üzletnyitás. Bader Adolf és Fia urak Turnisán bőr és czipőkelléküzletet nyitottak. Önállósítás, Kovács Sándor ur Fiúméban bőr- és czipőkelléküzletet nyitott. Bőrgyárvétel. A bécsi Stricker S. és fiai bör­­nagykereskedőczég megvette a szombathelyi Crünwald 1. Fia bel éti társaság bőrgyárát. A gyártmányok kép­viselősége tovább is Hochsinger ós Adler bécsi czég ke­zében marad. llelyiségváltoztatás. C. és A. Winheim bécsi czég üzlet és irodahelyiségeit a II. Taborstrasse 11. sz. a. helyezte át. Uj dégrasgyár. Haasz Vilmos és Társa urak Bécs-Ottakring Wilhelminenstrasse 84. sz. a. dégrasgyárt alapitottak. Egy bőrgyár égése. Drappa Péter liptó szent miklósi czég bőrgyára f. é. deczember 2-án éjjel leégett. A fogyasztási szövetkezetek ellen. A sopronj kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére több kamara felterjesztést intézett báró Dániel Ernő kereskedelem­ügyi miniszterhez, akinek figyelmét a fogyasztási szövet­kezetek korlátozásának szükségességére irányították. — Az aradi, soproni, kassai és miskolczi kamarák felter- BŐRIPAR Vermischte Nachrichten. Trauung. Herr Julius Meller, Bruder uns. Chef­­redacteurs, feiert Sonntag den 11 Dezember seine Ver­mählung mit Frl. Siddy Weiss im isr. Tempel in Wien Müllnergasse. Verlobung. Herr Josef Neuner, Lederhändler in Budapest hat sich mit Frl. Mariska Kunitzer aus Sze­gedin verlobt. •Auszeichnungen. Se. Majestät geruhte den Herren Jonas Bergmann Chef der Lederfabriksfirma H. Berg­mann Sohn & Comp, in Neubydschow und Josef Sey­kora Chef der Firma Josef Seykora & Söhne in Adl er­­kosteletz das Ritterkreuz des Franz Josef Ordens und Herrn Walther Gerhardus, Mitchef der Firma Ger­hardus & Söhne das goldene Verdienstkreuz mit der Krone zu verleihen. Etablirung. Die Herren Adolf Bader & Sohn haben in Turnisa ein Leder- und Schuhzugehörgeschäft eröffnet. Etablirung. Herr Alexander Kovács hat in Fiume ein Leder und Schuhzugehörgeschäft eröffnet. Fabrikskauf. Die Wiener Leder-Engrosfirma &. Stricker & Söhne hat die Lederfabrik der Firma lg. Grünwald Sohn Commandite in Steinamanger käuflich erworben. Die Vertretung der Erzeugnisse bleibt auch weiter in Händen der Firma Hochsinger & Adler in Wien. Localveränderung. Die Firma C. & A. Winheim in Wien hat ihre Bureaux und Geschäftslocalitäten nach den II. Taborstrasse 11. verlegt. Neue Dégrasfabrik. Die Herren Wilhelm Haasz & Cie. haben in Wien-Ottakring Wilhelminenstrasse 84. eine Dégrasfabrik errichtet. Brand einer Lederfabrik. Die neugebaute Leder­fabrik des Herrn Peter Droppa in Liptó-Szt.-Miklós ist am 2. December Nachts abgebrannt. Gegen die Consumgenossenscliaften. Auf Initiative der Oedenburger Handels- und Gewerbekammer haben mehrere Kammern an den Handelsminister Baron Ernst Dániel eine Eingabe gerichtet und auf die Nothwendigkeit der Einschränkung dieser Genossenschaften hingewiesen. Die Handelskammern in Arad, Ocdenburg, Kaschau und Miskolcz verlangen gesetzliche Massregeln gegen die Ge- 11 Antwerpen, den 26. November 1898. G. & C. Kreglinger’s wöchentlicher Häutebericht. Zufuhren. Verkäufe. Vorrath. Die Zufuhren trafen ein per Dampfer „Melbourne“ und „Wittekind“. Eine lebhafte Woche liegt hinter uns. Der Ver­kauf der Santa Elenas etablirt eine weitere Baisse von Francs 2, welcher jedoch die übrigen Eigner nicht fol­gen, dieselben halten fest auf die früher etablirt*n W erthe. Trockene LaPlata Häute 7044 1600 25999 Gesalzene „ „ „ 15215 29841 105209 Trockene Rio Grande „ —— — Gesalzene V) H 100 25103 Ross 11 —• 645 Diverse >1 4153 13554 22259 36684 175964

Next