Búvár, 1936 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

A BÚVÁR JANUÁRI SZÁMÁNAK ÍRÓI Dr. BALOGH KÁROLY min. o. tan., író FÁBIÁN GYULA rajztanár, író Dr. FODOR FERENC egyetemi tanár SIKLÓSSY LÁSZLÓ az országgyűlési gyorsiroda főnöke, író IZSÁK GYULA ANDOR tanár Dr. SZÖRÉNYI IMRE orvos, biochemikus LENGYEL IST­án 4 mérnök Dr. WINTERNITZ ARNOLD /М egyetemi tanár, sei egyetemi tanár, sei és Ш Ж MmM т а A többi cikk szerzőit a BÚVÁR előző számaiban mutattuk be. Címképünk : Lambrecht Kálmán, a BÚVÁR tragikusan elhúnyt szerkesztője, íróasztaldíjA­ ЯНИ __a búvÁr könyvei LAMBRECHT KÁLMÁN ARTHUR EDDINGTON HANS REICH­EN BACH AZ ŐSVILÁGI ÉLET A TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJ ÚTJAI ATOM ÉS KOZMOSZ Egészéves előfize+őíinkn^u p¡NoCzAu«-e előfizetőinknek Egészéves előfizetőinknek 6‘— pengő bolti é nyes árt. 1­4*80 pont alatt

Next