Búvár, 1937 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

A BÚVÁR JANUÁRI SZÁMÁNAK ÍRÓI Címképünk: Reichoautobahnt építő gép. Előtte üres az alépítmény, mögötte már kész betonút marad vitáza. Dr. Bálintffy Jenő Dorosz Ferenc mérnök, hírlapíró báró Fejérváry Gézáné dr. Lángh Aranka Mária ■a7. Orsz. Ternészettud. Múz. zoológusa Dr. Glaser Lajos V. egy. tanársegéd, geográfus Dr. Hoffmann Ernő Dr. Révay József író, szerkesztő műtőorvos Dr. bérés.Soó Rezső egyetemi ny. r. tanár Шт­ ­­­ Dr. Bendefy László Dr. Geiger Ernő egyetemi c. rk. tanár középiskolai tanár Jakab Sándor Dr. Köteles Mária egyetemi tanársegéd, szemész Dr. Kubányi Endre egyetemi m. tanár, közkórházi sebész-főorvos ,пшют. mérnök, műegyetemi tanársegéd Luttor Ignác gimnáziumi igazgató, az írásoktatás felügyelője geográfus, író Dr. Geist Gáspár földbirtokos Dr. Juhász Andor író Dr. Nagy Amadé bencés­ tanár Dr. Szántó Jenő egyetemi tanársegéd, bőrgyógyás

Next