Az Épitési Ipar, 1885 (9. évfolyam, 1/418-52/469. szám)

AZ ÉPÍTÉSI IPAR MŰSZAKI HETILAP. KIADJÁK: ÁMON JÓZSEF, BENKÓ KÁROLY, BUKOVICS GYULA, CZIGLER GYŐZŐ, DEVECIS DEL VECCHIO FERENC, DÖTZER LIPÓT, FANDA JÓZSEF, FESZTI ADOLF, GANZ ÉS TÁRSA, HAUSZMANN ALAJOS, HIERO­­NYMI KÁROLY, HOFHAUSER LAJOS, KALLINA MÓR, KAUSER JÁNOS, KÉLER NAPOLEON, KRAJCSOVITS LAJOS, KUND ENDRE, LANGENFELD FRIGYES, LECHNER LAJOS, LUKSE-FÁBRY BÉLA, MECHWART ANDRÁS, NEUSCHLOSZ EMIL, NEUSCHLOSZ ÖDÖN ÉS MARCELL, NEY BÉLA, PÁRTOS GYULA, PITCHER JÓZSEF, SCHLICK BÉLA, STEINDL IMRE, TOLNAY LAJOS, WEBER ANTAL, YBL MIKLÓS, ZELLERIN MÁTYÁS, ZSIGMONDY BÉLA. SZERKESZTETTE ÉPÍTÉSZ, miniszteri főmérnök. & w w .& Wt a 1885. 22 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 84 ábrával. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN / / (Váci­ utca 20. sz.) NEY BÉLA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék