Az Épitési Ipar, 1886 (10. évfolyam, 1/470-52/521. szám)

I­­T 7i \\ 1~ I E | § ................................mmmm zé­6 AZ ÉPÍTÉSI IPAR MŰSZAKI HETILAP. óKiaSjáft: «Simon 3ó2>oe|, eBen&ó Etázoítf-, cBitEouico §vj/uZa, Stiftet Stjőfcő, SWeció 5)eCüíocRio Eetevte, 5)eE&et Cipót, SémSa $ezo 5e|, SAzti­a 519o­­|, éSant­­éo társa, Kaufmann Il Lajos, ICiezonymi Etától\j, JfojAanoet £aj­oo, Eta { f Ina 01Tót, Etawoet cíá­noo, Etelez SEapoteon, Eíta jcoovitc» Cajoo, Et-uti3 &n3te, Sancjen-jeL 7ti<jv}<e:>, Cédámét Cajoo, C-w&ee-^’aGti^ efcéta, SlUcfiwatt iSL-nStao, ©Cenocfrloio tomii, 0tEe'M'Ocfí'loí>í& 03ön éo 01tatcell, o&éla, Sattoo Sírnia, c?ucRet e?ó;&í>e|, Scftíicft aBéía, SteinSf Ernte, Eoinai^ Caj-oo, ‘^GLGet Untai, ^-Gi 91ciftíóo, Seitetin 0lcátv}áe, Sói^monS-y, eftéla. szerkesztette EE IE NEY BÉLA építész, oksz. középit. felügyelő. 1886. 27 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 229 ábrával. *­ 1 * '*1 2* * • BUDAPEST, 1886. NYOMATOTT PANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (Váci­ utca 20.) n ^ A 1 1 ....................................................... ....................................................................hmm............................................................................................... m­n,, m. m­i­n­mn. m , mm­n­m­m­iA, ,, • ' 2 a = 1 = E­E - — I~= E = .................................1,11,111 AL/7­ 0861

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék