Épitő Ipar, 1901 (25. évfolyam, 1/1252-52/1303. szám)

Huszonötödik évfolyam. 1—1252. szám. Vasárnap, 1901. január 6. Előfizetési ár: Egész évre 16kor.(8frt) Félévre 8 kor. (4frt) Negyedévre 4 kor.(7frt) Egyes számárad fül. Rajz­mellék­letekkel. É­PÍTŐ­ipar MŰSZAKI HETILAP. AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG ÉS * BUDAPESTI építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek ipartestületének HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőség és kiadóhivatal­­ V.. Rudolf-rakpart 21 Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal Számos szövegabrával. Alpár Ignác Aigner Sándor Ámon József R­iger Béla B­akó Károly B .kovits Gyula Gzigler Győző Devecis Delvecchio Fér. Feszti Adolf ALAPÍTÓK­ és KIAD Ganz és Tsa Jungfer Gyula Gerster Kálmán Katina Mór Hauszmann Alajos Kauser János Hauszmann Sándor Kéler .Napoleon Heidrich László Kund Endre Hofhauser Lajos Langenfeld Frigyes , Hofhauser Elek . Lechner Lajos Hieronymi Károly­­ Lechner Ödön Horváth József­­ Lukse Fábry Béla OTULAJD Mechwart András Michl Alajos Neuschlosz Emil Neuschlosz Ödön Neuschlosz Marcel Ney Béla Ney Ferenc Pártos Gyula Pr­ez Samu O N O S O K : Pucher József Puclier István Quittner Zsigmond Roth Miksa Schlick Béla Slavek Vince Steindl Imre Steinhausz Lás/.io Szepessy Sándor Tandor Otto Tolnay Lajos Weber Antal Ybl Miklós Zellerin Mátyás Zsigmondy Béla ír Felelős szerkesztő: Ney Béla, miniszteri tanácsos. — A kiadótulajdonosok képviselője: Pártos Gyula építész. SZEPESSY SÁNDOR vízvezetéki, lépszesz- és csatornázási, angol closetek, fürdő- Vill., József-utca szobák, központi fűtések és szellőztetések, bádogos munkák berendezési vállalata. — Telefon 56—96. 319 45. BUDAPEST. M­am­­aiynagyar. EHRLICH J. és H. Budapest, IX., Lónyay­ utca 15. szám. töltő-, szabályozó- és szellőző-kályhák. '^kályhák Siemang-Ehrlich szab. szerint. ___„./‘Qaloriferes­ek cserépburkolattal egy vagy ít^bbisalyiség fűtésére. Mejdinger rendszerű, kizárólagos fa-Ujjp1M* "Salyhák. salyhák. sidinger rendszerű töltő- és főző-I* V J A\ Ar i A «Sátorú íDóf CFdell J' Árjp?®tllŰvel szállítanak mindennemű gipszet egyenlő és kitűnő minőségben. Műegyetemi bizony­lattal és legote Són­árajár­lattal készséggel szolgál a Sátori gyár központi irodája. Budapest, IX., Dem­e £fr-utca 25. ol A­­ I­I . cs. és kir. udvari üvegfestő, üvegfestészeti műterme BUDAPEST, Vill. ker., Kender-utca 24. sz. monumentális illepotáik-munkák velencei módra, homlokzatok és belső díszítési célokra. A legkiválóbb különlegesség födémszerkezetekben a „CONCRÉT“ bordás vasbeton-födém Melocco rendszere szerint. A leg­olcnóbb és 1 -g-teherbiróbb födémszerkezet. Nagy megtakarítás T-vasakban, mert a képzelhető legkönnyebb szerkezet M­ELOCCO PÉTER márványmozaiklap, cementáru- és műkőgyár, betonépítkezés vállalata. Ajánl: tűzbiztos falak, Rabitz-fa­l­, gyps- és mennyezet-szer­kezetek, biltazatak é­sa­lózatok készítését; elvállal beton-, hídépítési, csatornázási stb munkákat Iroda és gyár: Budapest, VI., Dévai­ utca 21. ÉPÍTŐ IPAROSOK ISKOLÁJA. Építőiparos rajztanfolyam. Előkészítés az építő-, kőmíves-, kőfaragó- és ács­mesteri vizsgára Budapest, Hernád­ utca 45. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék