Épitő Ipar, 1907 (31. évfolyam, 1/1565-52/1616. szám)

1907-01-06 / 1. (1565.) szám

Harmincegyedik évfolyam. 1—1565. szám Budapest, 1907. januárius 6. Előfizetési ár: Egész évre 16 korona Félévre . . 8 kor­na Negyedévre 4 korona Egyes szám 40 fill. Rajzokkal. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP ÉPÍTŐ­ipar MŰSZAKI AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEG A MAGYAR ÉPÍTŐMÉG a budapesti építőmesterek, kőműves-HIVATALSZ­ERVEZETT BIZOTTSÁG VESÜLETE STEREK IPARTESTÜLETE Szerkesztőség és kiadó­hivatal : Vill., Csepreghy­ utca 2. sz. Egyes szám 40 fill. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria nyomda. MEGJELENIK MINDEN VASÁR­ÁRNAP ALAPÍTOK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Alpár Ignác, Aigner Sándor, Ámon Józf, Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Tsa, Oerster Kálmán, Hauszm­ann Alajos, Hauszmann 3­­ József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Lari­ Michl Alajos, Neuschloss Emil, Neuschlosz Ödon, Neuschlosz Marcel, Ney Béla, Neu­mer Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tanfi Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Hieronymi Károly, „Hofhauser Lajos, Hofhauser Elek, Horváth­­­ner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart András,­­ Pecz Samu, Pucher József, Pucher István, Quittner Zsigmond, Ráth­ay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Felelős szerkesztő : MIHÁLYFI JÓZSEF. Főszerkesztő : NEY BÉLA. A kiadótulajdonosok képviselője: PÁRTOS GYULA. TARTALOM: A szépmű­vészeti múzeum (3 ábra). — Árpádhoz! templom maradványa Budapesten (ábra). — A műemlékek gondozása. — London legújabb alagútja (3 ábra). — Vegyesek. (A velencai campanille, 2 ábra). — Budapesti építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és Ácsmesterek ipartestülete. — Tervpályázatok naptára. — Versenytárgyalások. — Versenytárgy­alások eredménye. — Hirdetések. — Meghívók. Lapunk­ 31­­. évfolyamának küszöbén kérjük­­. előfizetőinket, hogy meg­rendeléseiket (az id­.fogott postautalványnyal) egyenek szívesek minél előbb megújítani és ismerőseik körében új elő­fizetőket is szerezni. MEGHÍVÓ. A Magyar Mérn­k- és Építész-Egylet mű­- és középítési szak­osztályai, hétfőn, jan 7-én esti fél 7 órakor ülést tartanak, melynek tárgyai: 1. Folyó ügyek. 1 2 E nöki bejelent.8 a nemzetközi építészeti kongresszus tárgyá­­n megtartott értekezlet határozatairól. — 3. A működő bizottság hatá­rozati javaslata a C­igler emlékérem t­rg­ában, előadó Schulek János. — 4. Indí­ványok., MEGHÍVÓ. A Magyar Építőmesterek Egyesületének építőmesteri szakosz­tálya 1907. évi Januar. u. hó 10 én, csütörtökön este 6 órakor ülést t­art. Tárgy : • Az elszánó­­i szabályzat tárgyalása.. . Ülés után társas vacsora. EHRLICH J. és H. MEIDINGER KÁLYHAGYÁR BUDAPEST, IX., Lónyay­ utca 15. MEIDINGER _ töltő-, szabályozó és szellőző­kályhák. .............: ---- ■■ ' -MEIDINGER — kizárólag a fafűtésre alkalmas kályhák. ■ ■ ■ ■ ■ - ■ -------­MEIDINGER — betétek cserépburkolatban minden kivitelben. -—-—­­ VULKAN — fa- és szénfű­tésre berendezett kályhák. ■■-■■■ -—­ IDEAL — szabályozó-, töltő- és főző-­­ályhák. KÖZPONTI FŰTÉSEK és szellőzők minden kivitelben. ■ ■ — SiótA Sirinsa cs. és kir. udvari üvegfestő, üvegfestészeti műterme Budapest, Vil­., Kender­ utca 24. Monumentális­­ üvegmozaik-mantráit a velencei módra homlok­átok és belső díszítési célokra NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCEL BUDAPEST, V. KER., POZSONYI­ UT 21-23 SZ.­­ TELEFON: 39-35. Ví/ vi/ vi/ v*/ VI/ w Acs- és asztalosüzlet Parketgyár, Gőzfürész, Épitő vállalat. VI/ V*/ VI/ VI/ VI/ VI/ *? fr. V!Felvonók Haverland Antal ^I személy-, teher- és­­• ételfelvonásra; mű- fa lakatosmunkák, vasszer­­f kezetek, rácsozatok, n* hélencsőminták, bánya- 5x kicsik stb. szakszerű építését elvállalja ....... J) TORS és ORMAI KÖZPONTI FŰTÉS -EK ÉS VÍZVEZETÉKEK BERENDEZÉSE BUDAPEST, VIll., SZILÁGYI-D. 3. o« KOLOZSVÁR, JÓKAI-D. 12. » »»»»»»» TELEFON 71—96. *««««»««« bár-A Magyar Kerámias Gyár Részvény-Társaság Budapesten u­rODA, VIII., József-körút II. Telefon 52—74. Acrantit- és tésztagyár X., Ó­hegry. Telefon 53—09. Ajánlja Rost Ottó mérnök és a keramit feltalálójának személyes vezetése mellett gyártott kocsiút. Járda és udvarok o­kotására kitűnőnek elismert gtm*- keramit-köveit és skriramit-lapjait, kö­zínséges fali, üreges, tartány-boltozó (travers), ék, padlás, burkoló és sajtolt kémény-tégláit Kívánatra a keramit-burkolással járó munkálatok is elvállaltatnak. Árjeerték és­­­öltségvetés ingyen és bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék