Épitő Ipar, 1907 (31. évfolyam, 1/1565-52/1616. szám)

1907-01-06 / 1. (1565.) szám

1. szám 1907. januárius 6. A budapesti­­­égszessgyárak felszerelő irodái: IV., Arany­kéz­ utca 0., VII., Erzsébet-körút II. Elvállalnak mindennemű gázvezetékek szerelését a világítás, fűtés és ipar cél­jaira. Raktáron tartanak legjobb és leg­­szolidabb mívű gázcsillárokat, egyszerű és díszes alakban, mindennemű gázfőző és fűtőkészülékeket és melegítőket. Schustler József Specialista vasbeton-szerkezetek Telefon 44-08. okf. mérnök, betonépítő vállalkozó Telefon 44-08. tervezésében és építésében. Elvállalja mindennemű beton- és vasbeton-építkezések, födémek, hidak, Budapest, VII., Vamjanich-utca 69. SZ. városi csatornázások tervezését és építését. A Mátrai, Gfrerer és Grossmann cég tulajdonát képező vasbeton-rendszer szabadalma sze­rint a folyó héten a következők vannak munkában : Budapest, VIII., Nagy-Kavaros-utca 3., Körbel-féle ház______ 1515 m2 VI­, Nagy-János-u. 35., Grossma­nn féle ház______ 3675 ,. 1., Marczibányi-tér 5., Soó féle ház____­_________ 626 IX., Sorok­sári-út 4., Kohn féle ház ............................ 2027 .. 11., Margit körút 5., Irgalma ék bérházai________ 17113 ., 111., Lajos u 138., G­oldberger-féle gyár ...______ 4298 ., VII , Király-u. 23 , Probáld-féle bfsz ___________3'OS ., VII., Nagy-Di fa-u. 25., H­ováth féle ház ...___­_ 474 , 111., Zichy-u 8., izr. Hiközs­ég Láza___________ 663 ., Csepeli tölténygyár ..........................___________1622 ., Pozsony, cs­eh kir. tü­zérlaktanya ..................................______ 224­2 ., Költségvetéssel, tervezettel és felv­lágosítással szolgál díjtalanul a Hazai itasbetonépitési Vállalat Budapest, VI. Ker., Xas­ János-utca 22. szám. Te­lfon 20—91. Telefon 20—01. Ezredéves országos kiállítás : DÍSZOKLEVÉL. Magyar fámp­ás lámpaáru­­gyár-rászványtársaság BUDAPEST KŐBÁNYA. Petróleum-lámpák a legegyszerűbb kiviteltől a legpazarabbig. 1000 gyertyaerejű „KITLON“ fény. Légszesz- és villamos-csillárok. Fém- és díszműtárgyak. Raktárak Budapesten: II., Szilágyi Dezső­­tér 3. sz. ; V., Gizella-tér 1. sz.; VII., Erzsébet­­körút 19. sz.; Vili., 0116i­ út 2., Kálvin-tér sárkán. Pozsony : Lőrinc kapu-uton. Kolozsvár: M­ityt­s király-tér. Debrecen : Simonffy-utca.­­wmmmmmmmmmmmmmmmm - i—wn as# eells §1 .*83 «eile «S3 «S3 MELOCCO PETER cemen­táru.-gyár és építő vállalat-részvénytársaság Központi iroda: ^TX., IDéltai-'u.tfCa, 31 rf f Cement- és márvány- inn^OGYA|?^4^ Szabadalm. karmantyús, géppel , mozaik-lapok ----­cement-csövek csatornázás és víztelenítés céljára stb. magánházak, templomok, konyhák, (§) udvarok, járdák burkolására, Lépcsők, lábazatok, erkély és mellvédek, oszlopok, homlokzati kövek stb. műkőből bármilyen kőutánzatban. Ezek a csövek teljesen pótol­ják a k­őanyag-csöveket , és a­z utóbbiaknál jóval ol­csóbbak is. Költségvetésekkel 63 árjegyzékekkel szű­resen. sás Ip Ww ...s &3S I II I II n II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék