Lakatosmesterek Lapja, 1935 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1935-05-10 / 9. szám

1935. május 10. ’LAKTOSMESTEREK LAPJA Tárgy Munkadij regie haszon kikerekitve összesen Tárgy Munkadij regie haszon kikerekitve összesen 100% 20% 100% 20% 108.Asztali penge gyan-112. Uj dessert penge 1.50 tárás —.30 —.30 —.12 —.70 113. Uj asztalikés penge 1.60 109.Asztali penge for­114. Konyhakés nyelezés-.40 —.40 —.16 1 — rasztás -.40 -.40 —.16 1.— 115. Szabóollócsavar -.30 110.Asztali kés penge 116. Szabászollócsavar 2.40 szár forr­aszt. —.16 —.16 -.06 —.40 117. Rendes ollőcsavar —.20 111.Nyél forrasztás (en­118. Duplafejű ollőcsavar —.40 nal) —.16 —.16 —.06­­.40 119, Ollószeg —.10­ 3 A Budapesti Nemzetközi Vásár Május 3-án nyílt meg a Nemzetközi Vásár a megújult tettek és hatalmas alkotások jegyében. Nemcsak a Vásár területe növekedett meg, de a kiállítás tartalma is nagy lépésekkel haladt előre a korábbi évekhez képest. Tagjaink a sokoldalú vasipar minden ágából vettek részt a kiállításon és öt­letes mintadarabjaikkal bizonyságot tet­tek fejlő­d képességükről. Ízléses pa­vilonjaik és fülkéik komoly figyelmet keltettek, úgyhogy közülük többeket a Kormányzó úr is kitüntetett magas ér­deklődésével. Kiállító tagjaink közül­ a következők neveit sikerült feljegyeznünk : Szlezák László aranykoszorusmester VI. Petneh­ázy­ utca 78. harangokkal; Sperling Jenő ezüstkoszorusmester Vill., Kálvária­ tér 14. gáztűzhelyekkel, fa- és szén­tüzelésre alkalmas 1—2 sü­tős zománcozott tűzhelyekkel; Novotny és Rosenfeld (cégtulajdonos Novotny Frigyes) V., Sziget utca 2. csiszoló és polírozó, gépekkel, fémnyo­mó- és faesztergapadokkal, villamos és műszerész fúrógépekkel, tésztagyári automatákkal; Vogel Frigyes VI , Váczi út 69. gomb­ipari gépekkel és szerszámokkal, ön­működő revolverpaddal, csiszológépek­kel, sajtolt acélszékekkel, összecsukható weekend vasszékekkel; Rosenberg Sándor VI., Vilmos csá­­szár-ut 65. opari üveglap rendszerű bú­torokkal, zsúrasztalokkal és székekkel, rekamierekkel, akvárium virágállvá­nyokkal ; Héber és Lázár VI., Hajós­ utca 45. új rendszerű fafütéses 14—16 csöves kályhákkal, magyar szénfütéses 2 ak­nás kályha és tűzhelyekkel; Steiner, Ödön VI., Izabella­ utca 43. rekamierekkel, összecsukható ágy­kana­péval ; Nagy Ferenc IX., Ferenc­ körút 28. késes árukkal, borotvákkal és evőesz­közökkel­­ , Lality János VI., Petneházy­ u. 32. szab. biztonsági zárakkal; Wierdl Rezső VI., Lőportár­ utca 7. elektromos hajtású szénszállító berende­­zésekkel, csomagszállító berendezések­kel, speciális bőrözött vaskerékkel szál­lító kocsikhoz, szab, lengő reklámbe­­tűkkel, baleset elhárító sav ürítő és szállítókészülékekkel; Prohászka János VI., Gróf Zichy Jenő­ utca 45. vas és rézbútorokkal, kerti bútorokkal; Dreszmann Károly X., Álmos u. 17. késesárukkal, borotvákkal, ollókkal, evőeszközökkel; Lality György VI., Frangepán­ utca 6 szab rugónélküli biztonsági zárakkal; Scheiner Miklós VI., Sziv utca 39b. háztartási cikkekkel és szerszámokkal; Brack J Henrik VI., Andrássy­ út 36. csőbútorokkal és gyermekkocsikkal; ifj. Kovács Sándor VI., l­eve utca 59. erage fűtésre szolgáló vaskazánok­kal és melegvíz bojlerekkel; Schulek Sándor VI­., Király­ utca 3. késesárukkal; Rónai Elemér V, Sas utca 28 kü­lönleges két tollú kulcsos biztonsági zárakkal, acél kartoték szekrényekkel, acél kézi pénztárakkal, változtatható kulcsú zárral ; Stadler Mihály VI., Szent László­ u. 60—64. kerti bútorokkal; Sommer és Fern V., Váci-út 18. sz. szivattyúkkal és kompressor telep be­rendezésekkel ; Buchwald Sándor (cégtul. Buchwald György) VI., Andrássy-út 4. csőbúto­rokkal, gyerekkocsikkal, rekamierekkel, kerti bútorokkal; Léber Kálmán VIII., Rákóczi­ út 61. késesárukkal.; Varga Testvérek VI., Röppentyű­ utca 61. ventilátorokkal, szellőző berendezé­sekkel, etage fütéses kazánokkal és bojlerekkel, szecskadaráló gépekkel; Hungária mérleggyár (cégtul. Hoff­mann Béla) VI., Hun-u.­ca mérlegek­kel, darálókkal, sonkavágógépekkel; Dreher Ignác és Fia IV., Kossuth Lajos-utca 14—16 késesárukkal; Vanczák Béla VII., Csányi-utca 12. gyermekkocsikkal, rekamierekkel és vasbútorokkal; Jávor Ernő VIII., József-utca 72. grafikai gépekkel, papírvágókkal, hen­­gerelőkkel és sokszorosítást nyomó be­rendezésekkel ; Hikker Gyula VII., Holló­ utca 3. sl csőbútorokkal és kerti bútorokkal; Magyar Elektroművek (cégtulajdonos özv. Szentirmay Béláné) Vill., Baross­­utca 86. villamos főzőkályhákkal, por­­szívógépekkel és különleges villamos főzőedényekkel és vasalókkal; Frommer Jenő VIII., József­ körút 69. takaréktűzhelyekkel; Balogh Pál V., Ügynök­ utca 16. sz. preciziós gyorsmérlegekkel, sonkavágó gépekkel, acél egyengető lemezekkel, esztergapadokkal. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal

Next