Magyar Vaskereskedő, 1904. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1904-07-03 / 27. szám

fra# ft. jtent). Is Fiai <S5B> BU DAPEST<ssb> f <ags> «35» BÉCS <sbs> <seb> V., VÁCZI-UT 6. (Franki vasudvar). ctbOJ 21 RUEPPGASSE 11, Vas- is frczít:t-aagyl;mslSt(lftí< yazán a legrégibb grczcsctigógyára. ‘Kitűnő minőség, páratlan hangzás. Olcsó áralj. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Templomi«, gazdasági« és iskola«harangok. Szab. tömlőkapcsok. Számos kitüntetés. Több szabadalom. Rosenthal és Ehrlich érczáru- és csengőgyár . NAGYVÁRAD. — Szenes Apác Csavargyár Telefon 440. Budapest, Telefon 440. VI., Lehel-utcza 25. sz. Gyárt: csavarokat, szegecseket és facon­­részleteket, vas, aczél, sárga- és vörösréz­ből a gépgyártás, electrotechnika, közle­kedési eszközök stb. terén előforduló szükséglet számára. Speciális berendezés tömegáruk gyártásáral HOCHMANN JÓZSEF mű- és épületlakatos Budapest, VII., Szegényház-tér 4. sz. Telefon­szám 60—64. Kecskeméti Árpád Legjobb forrasztó lámpa. TELEFON : (Interurban):­­ 71-05 sz. BUDAPEST, V., Lipót-körut 7. sz. Sürgönyczim: Kecskeméti Budapest, Lipót-körut 7. Boehm Gerson és Rosenthal bécsi fémáru-gyáros vezérképviselője. ■■ Szállít legjutányosabban !­­ Mindennemű benzin és petróleum forrasztó­lámpát, forrasztó­ pákát, lámpákat építkezési czélokra, széles és szabályozó égövel, öntöde, biztonsági és bánya­lámpákat, fáklyákat, szesz gyorsfűzőket, szeszvasalókat, legjobb kivitelben. Állandó raktár. ---------------------- Ajánlattal szívesen szolgálok. Petróleum-fáklya.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék