Magyar Vaskereskedő, 1907. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

I -le lime ШПШШИ I4III 4« I .III l-LJI |<1-ПТГ-ГГС'1..|. _______ “ TMAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: b­író Ármin. KIADJA: * A SZERKESZ­TŐSÉG. Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évr. Ili kor. «----- Riarjr«* Szerkesztőség és kiadóhivatal­. Budapest, VI. ker., Oy&r~utace 64. szám, II. emelet. TELETON-8ZAM: S18. VII. évfolyam. Budapest, 1907. január­­i 1. szám. ^ OV'12' BUDAPEST RABBIT legjobb amer, csapágyfém. Elismert legjobb minőségű antifrikcziós csapágyfém­. *ramm°®ládákba cs *ея\т гШ Qet-körut 43. * Hoyal) C. H. Copper Hardened minőség,^ Nyiljegyű a 1. számú­­ “* 2. 3. . 4a. , 4. A HOYT CSAPÁGYFÉM E v.^fjegyre/'mely FatAisAiros tulajdon- minden egyes darab________ •‘V гягт**^ visszatartja és ez ál- ben látható valamint ^ Ъ tál önműködő olajo­ a fémdajÿlbk sisó STANDARD zási képességgel bir, részewnearfielt.' JLS _ 56 font is 25Vs kilo­magolva. Kulcsok, ablak^fajta­saját és idegen minták után. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Kovácsolt-aczél II ASA LÓ-NYELV­EK az összes kelendő formák és nagyságokban. Sarkantyusáruk, kocsiépitő­­czikkek t ökörpatkók, lópatkók stb. ■ fi­alaira! Kölette RAINFELD­­/d. GOLSEN N. O.----------­Raktár BÉCS, I-, Renngasse 6.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék