Magyar Vaskereskedő, 1907. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1907-07-07 / 27. szám

____ '■ -,л- ...iK-1- ■ , -т;-- V. 4" v' ....' A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNI FELELŐS SZERKESZTŐ, bíró Ármin KIADJA : A SZERKESZTŐSÉgi évre 16 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. ker., Gyár-utcza 38. szám, II. emelet. TELEFON-SZAje: 318. VII. évfolyam. v'SBudapest, 1907. Julius 7. szám. oritott betűk- rÿ ben látható valamint ~*r tál önműködő olaja- a fémdarabok alsó STANDARD «, zási képességgel bir, részénjpepr^brij *■ A 56 font = 251/skilo- Йг#. aaPi' 9 mm a • a a a i i ■ ГГ I ■■ «■ A • Г f Ml STTRICHIOS ládákba CSO“ jdiJfÎli^4Pn 'Irhjl Elismert legjobb minőségű antifunkczios csapagyfém. magolva. / gyein# RABBIT legjobb amer. csapágyfém. BUDAPEST C. H. Copper Hardened minőség, kg.-ként Nyíljegyü 1. számú 2. . 4a.­­.Ff?* 4. . A HOYT CSAPAGYFEM­E védienfre, mely sajátságos tulajdon- minden *egyes femetotos* faszén­­-körut 43. :el Royal) Sarkantyus-áruk és sarkantyúk, Lovagló-rudzabla, lovagló zabla, kengyel­­vas, hajtórud, sarkantyú és istálló-berendezések a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Prospektus Ingyen és bérmentve. Czivilek, k­atonatis­ztek és legénység részére. Szabad, lópatkók teher- és hátaslovaknak, első dijjal kitüntetve és szak­­férfiak által legjobban ajánlva. Prospektus ingyen és bérmentve. Patkósarkok. Patkoló-szerszámok és eszközök. Cs. és k. udvari sarkantyus Rainfeld a/d. Golsen N. ö. Raktár Béce, L­esnogasse 8. A lelkeméh­ell itzell valamint minden fémet, melyet re­szelni lehet, vághat a „MILFORD“ amerikai fémfürész lappal. Versenyen kívül áll. Tessék egy próbával meggyőződést szerezni. Robert Ganz, Hamburg 179.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék