Magyar Vaskereskedő, 1912. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-07 / 1. szám

A Magyar Vaskereskedő spec­iális árukat hol szerezhetik be, az árukat hogy­­ kell kezelni. Lapunk hirdetési része a vaskereskedelem­­ beszerzési forrásainak állandó gazdag jegyzéke, mert lapunkban — tudván, hogy minden vaskereskedő gond­dal olvassa — minden jobb c­ég hirdet. Czikkeinket igyekszünk frissen, világosan, a leg­nagyobb szakirodalmi elbírálást is kiálló színvonalon tartani. Hiszen éppen annak köszönhetjük lapunk el­terjedését, hogy sohasem adtunk száraz, nehézkesen megírt, stílustalan czikkeket, német lapossággal szer­kesztett lapot, hanem olyat, amit olvasnak, ami a magyar vaskereskedők felfogásának s lelkivilágának, a magyar temperamentumnak legjobban megfelel. Ez jövőnk programmja is. A múlt évben megindult konjunktúra, a jó termés, a föllendült építkezés erősítőleg hatott a vaskereskede­lemre. Kedvező kilátásokkal várhatja a magyar vas­kereskedelem a jövő esztendőt is. A gyárak s a kisebb ipartelepek is bőségesen el vannak látva munkával. A vas- és fémipar legtöbb ága konzolidálódott s az erősödés útján van. A jövő évben új állami beruhá­zásokat várhatunk, mert a vasutak fejlesztését tovább halogatni nem lehet. A külföldön is föllendülőben van az irányzat s igy remélhető, hogy a magyar vaskeres­kedőknek az 1912. év is hasznos erősödést hoz. Hogy úgy legyen, ezzel a kívánsággal zárjuk be újévi czikk­ünket s kívánunk minden magyar vaskeres­kedőnek boldog ujesztendőt! Vasipari czégek üzleti jelentései az 1911. évről a „Magyar Vaskereskedő“ részére. Kath­er-féle ólom- és ónárugyár b. t. Budapest. Termelésünk egyes városok vízmüvekkel való ellátása következtében, hazai fogyasztásban némileg emelkedett, kivitelünk azonban a Bukarestben létesített ólomáru­­gyár következtében a minimumra redukálódott. Osztrák ólomárugyárosoknak Budapesten az év elején létesített lerakata nagy befolyásssal volt az ár­alakulásra, egészségtelen verseny következtében gyárt­mányainkat önköltségárban, sőt igen gyakran azon alul voltunk kénytelenek elhelyezni, minek folyománya a kedvezőtlen üzleti eredmény. A nyersanyagár állandó szilárdsága folytonos emelkedésben jutott kifejezésre és az év utolsó negye- 1912. MŰSZAKI ÉS GÉ­PIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budai, V., Alkotmáink­-utcza 21. Eredeti GARVENS-szivattyúk gyári áron. Minden typus készletben van. Tüzifecskendők. Szárny­­szivattyúk. Viszontelárusítóknak nagy engedmény. * * dében visszatartott készletek miatt a nyersanyag csakis áldozatok árán volt beszerezhető. A munkásviszonyok a bérek állandó emelkedése mellett változatlanok. Ezek előrebocsájtása után még annyit, hogy a folyó évben megalakult „Bádogosok és szerelők ólom­csőgyára rt.“ 1912. évben üzembejön és így Magyar­­ország szükségletének kielégítésére, mely egy gyárat sem képes foglalkoztatni, még nagyobb versengés lesz, melynek folyománya, hogy az általunk nagy áldoza­tokkal megteremtett iparág csak újabb áldozatok árán lesz fentartható. * 4 Pohl E. és Fiai gépgyár és vasöntöde Szombat­hely. A lefolyt esztendő egyike volt azoknak az üzlet­éveknek, melyek a gépgyárakat minden irányban annyira igénybe vették, úgy, hogy a szinte abnormális Prakfalvi (gölniczvölgyi) gyártelepén készült szerszám­tégely-aczélt legjobb megfelelő minőségben és előnyös árban szállít a - -.......... Gróf Cséky László —­­PRAKFALVI VAS- ÉS ACZÉLGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budapest, IX., Csillag­ utcza 4.­­ Ugyanitt állandó nagy raktár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék