Automobil - Motorsport, 1927 (2. évfolyam, 1-23. szám)

1927-08-14 / 15. szám

36 AUTOMOBIL­E MOTORSPORT 1927 augusztus 14 nek tagjai Lipcse, Berlin és München városok, vala­mint a Reichsverkehr ministerium és a porosz-szász­­thüringiai és a bajor kormányok képviselői. A munka­bizottság székhelyéül Münchent választotta. Svájci érdekeltségek szívesebben látnák, ha először a Ham­burg—Basel—Milano-utat vennék megmunkálás alá, tekintve, hogy őket az a veszély fenyegeti, hogy a nem­zetközi forgalomból kieshetnek. A Magyar T­. minden évi megrendezésénél nagy cikkezés, vitatkozás stb. folyik. A verseny útvonalát évről-évre rövidítik és lezárása is mind több és több nehézségbe ütközik. El lehetünk készülve arra, hogy a zugligeti villatulajdonosok reggeli és ebéd utáni álmaik biztosítása végett beadványt fognak intézni a belügy­miniszterhez a TT.-pálya kitelepítése irányában. Mind­ezen nehézségeket megelőzve, akár a Bükk- és Mátra­­vidéki Automobil Club egy Szikszó—Zsolca—Onga (16 km.) közötti circuiten sebességi versenyt rendezni Északmagyarországi T­. címmel. Az útvonalat a na­plókban járják be az egri, miskolci, nyíregyházai és deb­receni motorosok. Az új pálya, mely különösen alkal­masnak látszik sebességi versenyek megrendezésére, nagyrészt lakatlan és könnyen lezárható helyen fek­szik, tehát mindazon előnyökkel rendelkezik, mely a budapesti T­.-pályának a legjobban hiányoznak. Ha az útvonal megfelel, amit a közeli napokban döntenek el helyszíni szemle alapján, akkor a BEMAC még az ősz folyamán megrendezi az Északmagyarországi Tourist Trophyt. Steyr hírek. Harmincöt kocsit adott el július hónapban a budapesti Steyr-képviselet. Mint értesülünk különösen az új Type XII. örvend nagy keresletnek. Huszonöt Type XII., 7 Type VII. és 3 teherkocsi került a múlt hónapban eladásra Budapesten. Természetesen ezen kocsik egy nagy százaléka vándorolt vidékre. Az oly kitűnő sportkocsikból az újabb időben kevés fogy. Mint hírlik a Steyr-gyár őszre 150 HP, nagy sporttípust hoz ki, melyről szenzációs hírek keringe­nek a gyárból kiszivárgott adatok szerint. Újra képviseletet nyertek Budapesten a kiváló amerikai Elcar automobilok. Az Amilcar és Delaunay automobilok agilis képviselői (Budapest, V., Szabadság­ tér 18.) átvették az Elcar autók képviseletét, melyek a legszebben kidolgozott és legelegánsabb amerikai automobilok közé tartoznak. Az Escar kocsik ára nem túl alacsony, de kvalitásuk, felszere­lésük és pazar kiállításuk legelsőrendű munkáról tanús­kodik. A kocsik, melyek a legkülönbözőbb karosszériákkal felszerelve kerülnek piacra, hathengeres motorral bírnak és elasztikusság, valamint gyorsítóképesség szempontjából is elsőrendűt teljesítenek. Remélhető, hogy ezen kitűnő márka Magyarországon a legrövidebb időn belül hírnevéhez mél­tóan, nagy elterjedésnek fog örvendeni. A Kellner Alfréd Automobilkereskedelmi Rt. a VI., Lomb­ utca 29. szám alatt hatalmas javítóműhelyt és kiállí­tási helyiséget rendezett be. A javítóműhelyben kizárólag a cég által képviselt Chrysler, OM és Opel kocsik javítását bonyolítják le. Már most első látásra megírhatjuk, hogy olyan alkatrészraktárral, mint a Lomb­ utcában találkoztunk, eddig még Budapesten nem volt részünk. A telep vezetését kiváló szakemberünk és tehetséges, jó eredményeket elért versenyzőnk, gönczi Zolnay Endre vette át, aki eddig is vezette a Kellner Alfréd Rt. Szerdahelyi­ utcai műhelyét, ami most teljesen megszűnt. A telepről, ahol az újdonságok egész sora ejti bámulatba a szakembert is, legközelebb hosszabb cikkben fogunk megemlékezni. A híres afrikai Durban-Johannisburg (402 mérföldön 646.8 km.) versenyt, mely egyúttal előnyverseny, most futot­ták le. A handicapot a múlt évben Nortonon versenyző Percy Floock nyerte, aki most egy 350-es Douglason indult. A scratchversenyben az angol TT-én is ismert kitűnő Triumph­­menő C. H. Young győzött. Ideje 9:12:13 volt, ami 69.460 km, átlagot jelent. Meg kell állapítanunk, hogy kitűnő tel­jesítmény. A verseny távja hatszor Budapest—Hatvan és vissza. D­UNLOP-CORO TÖMÖRGUM! MOTORGUMI Gyári képviselet AUTÓ­FELSZERELÉSEK Pneumatik és Autó­­­­felszerelési Szaküzlet BUDAPEST, VI. Vörösmarty­ u. 33(Andrássy-útsarok) Tel.:L. 983-63 IRÁNYJELZŐK Nagy választékban

Next