Automobil - Motorsport, 1927 (2. évfolyam, 1-23. szám)

1927-08-14 / 15. szám

34 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 augusztus 14. R. Pennsol molar oil a legtökéletesebb amerikai autóolaj Blume in focil Testvérek, VI., Váci­ út 26. Tel.: 144-53 Teljes ruházat a legnagyobb választékban Autó&aube P 4.20 Porköpeny „ 18.40 "Plöki és Haas-nál csak VI., Andru­ssy-út 13. egy kis vasárnapi fürdésre. Visz magával 10 pengőt, mert ebből szépen és szerényen ki lehet jönni. Négy pengő a benzin, 2 pengő a fürdés és marad 4 pengő az ebédre. Ehhez jön 3 pengő, oh ne ájulj el idegen, ki ezt a lapot olvasod, igen „három pengő” kövezet rám Székesfehérváron, tehát nem kevesebb, mint az egész vasárnapi kirándulás összköltségeinek 30 százaléka. Hol itt az arány? Mit ad nekünk Székesfehérvár azért a 3 pengőért. Csaknem a napi benzinszükséglet és több, mint egy ebéd, több, mint a fürdő a Balatonban. Uraim, gondolkozzanak e fölött egy kissé és be fogják látni, hogy egy kissé elvetették a sulykot. Mindenre lehet azonban egy kis jóakarattal ellenvetést találni. Ha az uraknak az az ellenvetésük, hogy aki motort tud tartani, annak kell, hogy pénze is legyen, akkor tévednek. A motorosok kilencven százaléka részletre kénytelen a gépét megvenni és amit gyenge kis fizetésükből nélkülözé­sekkel önmaguktól megvonva nehezen félretesznek, abból engednek meg maguknak néha egy-egy kisebb túrát. Ha azt mondják, hogy ne vegyenek részletre, akkor ez már csak egy afféle kikényszerített ellentmondás, mert a székesfehérváriak is be fogják látni, hogy nehéz dolog ezerpengősöket egyszerre letenni a kereskedő asztalára. Hiszen a motorosok örülnének ennek a legjobban, mert ez szerényen számítva, húsz százalék megtakarítást jelentene nekik. Az is igaz, hogy nem kötelező a motorkerékpáron vagy autón járni és akkor megmarad a pénzük. Azaz, hogy más kevésbé okos dolgokra költenék el és végül — megcsap­panna a fehérvári kövezetvám is! Ha mindennek dacára a fehérvári urak azt mondanák nagy dölyfösen, hogy akkor ne menjenek Fehérváron ke­resztül ... — akkor ... Nos, akkor keresünk egy más utat. A pesti klubok és motorosok összetartanak. Isten ments! Dehogy akarunk fenyegetőzni vagy presszionálni! Csak szerényen óhajtunk. Ez ellen még nem jelent meg rendelet. Eladó 2 A MI LG­A R-Sportkocsi I 3 üléses, 4 kerékfékes. Futott: 1­­­9000 km.-t. Igen jó állapotban. J £ Tulajdonosnál megtekinthető. Cím a Szerkesztőségben: j ^niii..iiiHi..iiiiii..iiiiii..iiiiii..iiiiii..iiiiiiuiiHii..iiiiii..iiiiii..iiiiii..ii)iii..iiiiii..iiiiii.,iiiiii,.iiiiii.,iiiiiii,iiiiii>liiiiiilliin7^ És a fehérvári urak megértésére és belátására bízzuk az ügy elintézését. Szállítsák le a kövezetvámot, mondjuk ötven fillérre. Még ez is több, mint háromszorosa a tava­lyinak. De ebbe bele lehetne törődni. Azon tiszteletteljes reményben, hogy ezen a cikken nem fognak a székesfehérvári urak nyom nélkül átsiklani, hanem tesznek is valamit az érdekünkben, hogy válaszol­nak, de legalább is egy pár lépést; előre is hálásan gon­dolunk a jó keramitos útra, az olcsó kövezetvámra és arra a szíves megértésre, amellyel cikkünket fogadták. Mondom: ötven fillér. Oda-vissza: egy pengő. Hogy legalább maradjon valami ebédre is. Egy pénz nélküli túrázó.* A tétényi útszakasz Budapest előtt különösen a visz­­szajövet fáradt utasoknak pikáns csemege. Az út egysze­rűen eszményien rossz. Tétény községben ugyan javítják, de olyan kitérő útra terelik le a járműveket, melyek egy­könnyen tengelytörést okoznak. Megállapítható, hogy általá­ban megindult az útjavítás a községekben is, de sohasem gondoskodnak megfelelő kitérőről. Elvégre nem kívánható senkitől sem, hogy addig várjon, amíg az utat megjavítják, vagy pedig egy tökéletesen járhatatlan sikátoron tologassa keresztül gépkocsiját. Mit szólnának pl. Amerikában ahhoz, ha egy főútvonalat így merészelnének javítani. Tessék elő­ször az út egyik, majd utána a másik felét elzárni a forga­lomtól. Lassabban halad a munka, de a forgalom rendes mó­don lebonyolítható.* Az útjelzőtáblák csak nem akarnak megjelenni. Meny­nyit írtunk erről — hiába. Bizony még mindig nem lehet tér­kép nélkül kimozdulni a fővárosból. Ha nem is jelentékeny az eltévedés, mégis bosszantó és elegendő ahhoz, hogy egy jól sikerült túra hangulatát elrontsa. Legalább a legfonto­sabb útkeresztezésekre állítanák fel ezeket a táblákat, így pl. hogyan dönthet az a boldogtalan autós afelől, hogy a Veszprém után következő nagy útelágazásnál merre tartson, ha Pest felé akar menni (ha alkalmasint nincsen nála tér­kép). Aki sokat járt erre, az tudja, hogy balfelé, de aki elő- KITŰNŐ FÉNYKÉPEZŐC­ÉPEK FORD személy- és teherautók HAHN, IT., Kossuth Lajos­ utca 12. sz.

Next