Automobil - Motorsport, 1929 (4. évfolyam, 1-24. szám)

2 Forradalom az automobiltechnika terén! Megérkezett az S­even Anglia legelterjedtebb kiskocsija ÁRBAN MINDENT VER! AUSTIN kiskocsik, D’URSAN cycle­­carok, SUNBEAM és GNOME & RHONE motorkerékpárok magyar­­országi vezérképviselete: Böckh János Budapest, VI., Hajós­ u. 15 Telefonszám: 218—85 a legmodernebb, legmegbízhatóbb, legjobb és legszebb motorkerékpár konstrukció. Fenti tulajdonsá­gai mellett a legolcsóbb. 21 nap alatt keresztezte Canadát az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig, I. R. OATES 5000 mértföldet (8045 km) téve meg 383 km napi tel­jesítménnyel ARIEL motorkerékpáron. 22 napig futott egy 250 kcm. ohv. ARIEL és egy 500 kcm. ohv. ARIEL az angol Auto Cycle Union felügye­lete mellett megállás nélkül éjjel­nappal 10.000 mérföldet (16090 km) téve meg 73 km átlagsebességgel. FENTI TÉNYEK A NAPNÁL IS FÉNYESEBBEN IGAZOLJÁK AZ ARIEL MOTORKERÉKPÁ­ROK MEGBÍZHATÓSÁGÁT. Bauer József Budapest, VIL. Elemér­ u. 41. Aréna-út sarok. Telefon: József 396-40. A­UTOMOBILE MOTORSPORT 1929 január 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék