Automobil Motorsport-Turizmus Közlekedés-Útépítés, 1930 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1930-04-22 / 7. szám

10 A­UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 1930 április 22. Oldalkocsik: 600 kcm. Távolság 10 kör. 110 km. Győztes: Farkas Dénes (Sunbeam) 1:22:48.37. Átlag­­sebesség: 79.600 km. 2. Bauer József (Norton) 1:23:13.18. Befutott még, de a standardot nem érte el. Deli Lajos (Radco-Jap) 1:31:09.42. Standard: 1:28.00. Futottak még: Sabrnák Oszkár (Ariel), Bátya János (FN) és Czulyka Mihály (BMW) 24 kört. A 350 kcm. kategóriában nem volt beérkező. (Múltévi győztes: Farkas Dénes (Sun­beam). Ideje 30 körre — 82.500 km — 55:54.00. Átlag­­sebessége: 88.524 km.) A startnál Deli ugrik el legjob­ban, követve Farkastól és Bátyától. Az első kör végén még Deli vezet, de a második és harmadik helyet már a nagy favoritok, Bauer (Norton) és Czulyba (BMW) tartják. A második körben Bauer pompás vezetéssel el­foglalja a vezető helyet. Mögötte Deli, Bátya és a kissé lemaradt Czulyba. A többi versenyző nem igen jön szá­mításba. A hatodik körben Czulyba 1:40.2-őt futva, fel­zárkózik a második helyre és megkezdődik a remek pár­harc. Vannak körök, ahol Czulyba már 5—10 méterre megközelíti Bauert, aki azonban a fordulókban ismét el­húz. Általában megállapítható, hogy azok, akiknek oldal­kocsija a külső, illetve jobboldalon fekszik, jóval gyor­sabb köröket abszolválnak, ami természetes is. Bauer és Czulyba eközben sorra körözik le ellenfeleiket. A 24-ik körben Czulyba a Városligeti tó hiújánál hirtelen leáll, majd pár perc késéssel újra elindul, de többé már nem tér vissza. Ezzel a gyönyörű párharc véget ér. A 25-ik kör­ben Bauer tankol, de tévedésből nem a speciális üzem­anyagot, hanem a még keveretlen benzint töltik a tartá­lyába. Ettől a pillanattól kezdve gépe folyton kihagy és siralmasan halad el a főnézőtér előtt. Mindenki azt hiszi, hogy gyertyadefekt. Bauer maga is. Többízben megáll és gyertyát cserél, de, sajnos, a csak később megtudott hibát felfedezni nem tudja. Ezalatt izgalmas percek tel­nek el. Bauer 4 közös előnye a folytonos megállások miatt állandóan csökken. Farkas Dénesnek már csak 1 kör a hátránya és Bauer még mindig nem jön. Ideges pillana­tok. Mindenki a pompásan menő Bauernek drukkol, de minden hiába. Bauer végre megjelenik prüszkölő motor­jával, de ekkor már Farkasnak egy teljes kör előnye van, amit Bauer folyton tarokkírozó motorjával behozni már képtelen és 25 másodperccel verve marad. Deli nem tudta elérni a megkívánt standardot, míg a 350-es Douglas­­menő Balogh siralmas menésével csak a féltávot abszol­válta, amikor Farkas befutott. Bauer leggyorsabb köre 1:38.3, ami 101 kilométeres átlagnak felel meg. A verseny díjkiosztása április 13-án, este 9 órakor volt a BSE Millenáris-pályán levő nagytermében. Úgy a győztesek, mint a helyezettek remek szép tiszteletdíjakat és plaketteket nyertek. Külön meg kell említeni a BSE áldozatkészségét és sportszerűségét, amikor az oldalkocsi­­utasokat is díjazásban részesítette. Ez volt az első eset nagy versenyben, amikor egy egyesület honorálta a side­­car-utas hatalmas munkáját, mely semmivel sem kisebb, mint a vezetőé. A díjkiosztáson Purébl Győző dr. székes­­fővárosi tanácsnok, a BSE elnöke, szép beszéd keretében osztotta ki a díjakat, majd Petrovits Vidor, a KMAC sporttitkára, a fennhatóság képviseletében magyarul, né­metül, franciául, és angolul köszöntötte fel az idegeneket, bebizonyítván ezúttal is rendkívüli rátermettségét az általa betöltött pozícióra. A díjkiosztás ezután Kovácsházy Vil­mos és a BSE rendezőgárdájának ünneplésével véget ért. AGA, kitűnő állapotban, teljes komforttal,oldal­falakkal, kombinéval, sülyesztett amerikai tető­vel. Megtekinthető Pestújhely, dr.Szüts István­ u.9 A székesfehérvári kövezetvám Mikor törlik már el a székesfehérvári kövezetvámot? Magyarországon végre lassan, de biztosan megindul az útépítés. Az ország vezetői végre belátták, hogy az ide­genek nagy része nem vasúton, hanem saját automobilján, vagy motorkerékpárján keresi fel Budapestet és miután az, akinek motoros járműve van, csak jó utakon túrázik, tehát kétségtelen, hogy ez a kaszt nem keresi fel Magyar­­országot. A rossz utak mellett azonban vannak az autó­turisztikának más ellenségei is. Ezek a különböző vámok. Szerencsére a külföldi erre is rájött és a Nyugaton igye­keznek már minden automobilistát mentesíteni a napi vá­moktól. Olaszországiban, Franciaországban már szinte ismeretlenek a különböző címeken szedett pénzek. A konzervatív Svájc a múlt évben megszüntette az összes kantonvámokat, valamint az összes alpesi hágókon szedett külön díjakat. Legújabban a német ADAC és más kül­földi alakulatok mindent elkövetnek, hogy a Tirolban sze­dett tartományi vám is a múlté legyen. Ugyanekkor a legnagyobb igazságtalanságnak tartjuk a magyarországi állapotokat, ahol egyesi városok hídpénzt és kövezetvá­mokat szednek. A magyar automobilista megfizeti az útadóját és ezzel eleget tett kötelességének. Nevetséges dolog, hogy valakit a saját országában folytonosan mo­lesztáljanak. Ebben elöljár dicső koronázóvárosunk Szé­kesfehérvár, mely egy keresztülhaladó automobiltól 2 pengő kövezetvámot szedi. Ha tehát valaki leszalad a Balatonra, úgy a kövezetvám­ oda-vissza több, mint az ebédje. Emellett leszögezzük, hogy Székesfehérvár dicső városában van Magyarország legrosszabb kövezetje. Egyik részét ugyan már valahogyan összetákolták, de a Balaton, illetve Siófok felé vezető út ma is botrányos állapotban van. Felhívjuk a belügyminiszter és kereske­delmi miniszter urak, valamint a népjóléti miniszter úr figyelmét erre a lehetetlen állapotra. Uraim, engedjék meg­, ez nem Balaton propaganda. Reméljük, hogy mire az intenzív túrázás és fürdés ideje­ elérkezik, az illetéke­sek tudni fogják a módját annak, hogy Magyarország automobilista és smotorkerékpáros társadalmát hasonló vektatúráktól mentesítsék. Uraim, vagy módot nyújtanak arra, hogy a hazai fürdőket látogathassuk, vagy megyünk kifelé. A Magyar Touring Club egy ízben már átírt a székesfehérváriaknak ebben az ügyben és azt a választ kapta, hogy a közeljövőben tetemesen csökkenteni fogják a s kövezetvámot. Itt csökkentésről szó sem lehet és külön­ben is, amint nincs joga egy városnak kövezetvámokkal megsarcolni a haza egyébként adófizető polgárait, éppen úgy nincs joga leszállítani a kövezetvámot. Itt majd a miniszter urak fogják kimondani az utolsó szót és ren­deletileg el lesz törölve ez a középkori maradvány. Csinál­jon Székesfehérvár a saját maga pénzén kövezetét, de sie a budapestiek és­ a Balatonhoz igyekvők pénzéből. Még­­egyszer felhívjuk erre a­ tényre a Balaton Szövetség szíves figyelmét. Reméljük, nekik is van annyi befolyásuk, ha már ide kell appellálnunk, hogy megtesznek minden lehetőt a székesfehérvári kövezetvám eltörlésére. Reméljük, ezen újabb akciónk, mely méltán sorakozik a többi általunk megkezdett és befejezett akcióhoz, erős visszhangra fog találni a magyar automobilisták körében. Reméljük, hogy sikerülni fog, mert az igazság velünk van. BQ A min majdnem új, két ■ w* l­vvy személyes csukott üvegablakos coupé-oldalkocsival, Lucas-világí­­tással, teljes felszereléssel, igen alkalmas keres­kedelmi utazóknak, jutányosan eladó esetleg bérbeadó. — Dr. B. B. Telefon: Automata 289-79.

Next