Nyomdaipar Magyarországon, 1913 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1913-03-05 / 10. szám

8. oldal NYOMDAIPAR MAGYARORSZÁGON 10. szám. nos lépett be. A cég tulajdonosa Ruff Andor és Suss­­mann Adolf lett. Mosonban a Sussmann-féle nyom­dát megvette Kurcz Jakab és áthelyezte Pozsonyba. Vállalatok köréből. A Pesti Könyvnyomda Rész­vénytársaság az elmúlt évben 441.000 korona alaptőke mellett 101.836 korona tiszta nyereséget ért el az előző évi 107.061 koronával szemben. Osztalék fejében az idén is mint a múlt évben — 16 százalékot fizettek ki a részvényeseknek. A mohácsi dobozgyár részvénytársaság Róna Dánielt, a mohácsi Rosenthal Márk és fia cég volt beltagját, igazgatójává választotta meg. Róna Dániel, mint lapunkban is hírül adtuk, Pécsett akart nyomdát és papirkereskedést nyitni, de közben a dobozgyárnál az igazgatói állást elvállalta, igy a pécsi tervet egyelőre nem valósítja meg. Cégjegyzések. Schmidt Emil könyvkereskedés, Késmárk. — Boskovitz Mór papirkereskedés és ügynök­ség, Mohács. — Hunyady könyvnyomda Pogány, Kasztriener és Neumann, Temesvár. Társtulajdonosok: Pogány Mihály, Kasztriener Samu és Neumann Károly. - Muresián Demeter könyvnyomda, Temesvár. (A nyomda eddig a „Pastorul“ Takarék és Hitelintézet tulajdona volt.) Szállítás. A komáromi m. kir. pénzügyigazgató­ság az 1913—15. évekre szükséglendő nyomdai és könyvkötő-munkálatok, valamint irodaszerek szállítá­sára 1912 december 9-én tartott árlejtést, melynek alapján mint most értesülünk a könyvkötői mun­kálatokat Spitzer Sándor, az irodaszerek szállítását és a nyomdai munkákat pedig a Jókai-nyomda rt. külön­féle egységárak mellett nyerték el. Drágább lesz a boríték Németországban. A német levélboritékgyárosok egyesülete körlevelet adott ki február 15-iki kelettel, melyben tudomására kozza az érdekelteknek, hogy a levélboriték árát 10 száza­lékkal felemelték. Az áremelést a nyersanyagok drá­gulásával, a munkabérek emelkedésével és egyéb üzemi költségek szaporodásával indokolják. Az áremelkedés február 15-én lépett érvénybe. Párisi „könyvujságok.“ Párisban nemrég egy újfajta újság létesült, mely belső tartalmára nézve ugyancsak eltér az eddigi lapoktól. Az uj lap bizonyos időközökben jelenik meg és 8-16 oldalon egy teljes regényt vagy elbeszélést ad egy souért. A vállalat ezideig kitünően bevált. A lap eddig csak a modern irók műveit adta közre, de később majd sorra veszi a klasszikusok munkáit is. A Grafikus Művezetők Egyesülete tanfolya­mának során február hó 25-én Schlesinger Lipót, a községi nyomda művezetője, a tanoncnevelésről tar­tott igen érdekfeszitő és a gyakorlati életből merített felolvasást. Felolvasó foglalkozott a tanonc erkölcsi és szakmai kiképzésével és sok helyütt rámutatott azon hibákra, melyek, sajnos, a tanoncnevelés körül forognak. Sikerült hasonlatokkal illusztrálta a régi és , BRÚDER KőnissTem Wien, Wb, Zieglergasse 63 Kártya-különlegességek és papirnemük gyártása Különlegesség: Ggyleíi kártyákban, táncrendekben és gyászpapirokban. Olcsó betűk és díszítések kevéssé használtak jó állapotban eladók. Mintafüzetet árajánlattal együtt kívá­natra küld lapunk kiadóhivatala. A HERMANECZ1 PAPÍRGYÁR RT. VEZÉRKÉPVISELETE 00 0 0 CZEDO GÁSPÁR PAPÍRKERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGÖ Papír- és lemezgyárak vezérkép­viselete és raktára Budapest,VI. kerület Hajós-utca 52. szám Irodai telefon 81—85. szám. Raktári telefon 81—82. szám. SUrögnycim: Szedő Budapest Hajósutca ELEKTRA - FORTUNA - HUNNIA legjobban bevezetett hazai gyártmányú irodapapirok □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a Állandóan nagy raktárt tartunk magyar vizjelzésü iró-, fogalmazó-, irodai, színes, merített, nyomdai és minden a grafikai szakmához szükségeltető papírokból. Szállítás budapesti raktárunkból és közvetlenül a hermaneczi gyár­telepről azonnal. Megmintázott ajánlatokat felszólításra azonnal küldünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék