Magyar Óra és Ékszeripar, 1944 (22. évfolyam, 1-23. szám)

1944-01-15 / 2. szám

6. oldal MAGYAR ÓRA- ÉS ÉKSZERIPAR Nemesfémárfolyamok Az Aranybizottság az 1270/1943. M. E. sz. rendelet 5. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi törtarany árakat állapított meg 1944 január 12-én: 5 pengő munkadíj súlyárunál, (karikagyűrűnél 3 pengő) ár­­ként plusz 40 film fémjelzési díj, plusz 30% haszon. Ebből levonásba hozandó a természetben átvett arany ára (16 P). A differencia kizárólag természetben fogadható el. 1 g. 14 karátos törtarany (650/1000 fin.) P 16.— 17.— A Budapesti Nemesfém és Drágakőcsarnok­nak az Álkot­­mánybiztosság 4013/1939. sz. rendelkezése alapján működő Árjegyző Bizottsága a következő platina- és ezüst­árakat jegyezte: 1 g. színplatina ......................................P 130.— 150.— 1 kg. színezüst ..........................................P 540.— 550.— 1 kg. tört ezüst minőség szerint • • P 410.— 430.— A fent megállapított törtarany árfolyamot alapul véve a készítő kalkulációja a következőképpen alakul: A készítők munkadíj címén súlyárunál gr-kén 5 pengőt, a karikagyűrűnél 3 pengőt számíthatnak a fémjelzési díjon és a súlyforgalmi adón kívül. Az 1270/1943. számú rendelet szerint a készítő a 12% differenciát csak természetben számít­hatja fel. A detailforgalom árkalkulációja: A törtarany pénzárfo­lyama (jelenleg 16 pengő) plusz 12% differencia, plusz TÓTH JÓZSEF ÓRA- ÉS ÉKSZERÁRU NAGYKERESKEDŐ Grana Cortina és Baross érák VEZÉRKÉPVISELŐJE BUDAPEST, IV., SEMMELWEIS­ U. 14. TÁVBESZÉLŐ: 185-191. Állandó raktár double, ezüst és ékszer­utánzatokban. A Budapesti Nemesfém és Drágakőcsarnok — az Árkormány­­biztosság 4013/1939. sz. rendelkezése alapján működő — Árjegyző Bizottsága jan. 12-én a kész arany- és 6 karátos árukra az alanti irányárakat, ezüstárura a M. Kir. Közellá­­tásügyi Miniszter 40.138/1943. sz. rendelete alapján alábbi árakat jegyezte: ARANYÁRU: 14 karátos sima,, tömör karikagyűrű csere vagy feldolgo­zás esetén gr-ként P 11.70 (-1 arany és 12% differencia termé­szetben). 14 karátos sima, tömör karikagyűrű készpénzért gr-ként P 29.15 (kihirdetési végzés felmutatása esetén). 14 karátos egyéb aranyáru csere vagy feldolgozás esetén gr-ként P 14.30 (+ arany és 12% differencia természetben). HATKARÁTOS ÁRU: 6 karátos sima tömör karikagyűrű készpénzért gr-ként P 15.15 (kihirdetési végzés felmutatása esetén). 6 karátos sima tömör karikagyűrű csere vagy feldolgozás esetén gr-ként P 7.21 (+ arany és 12% differencia termé­szetben). 6 karátos egyéb áru csere vagy feldolgozás esetén fr­­ként P 9.81 (+ arany és 12% differencia természetben). EZÜSTÁRU: 800-as ezüst tálca és étkészlet .... kg P 904.— 800-as ezüst dísztárgyak.................................... P 1012.— A m. kir. p. n. min. 222.788/1943. XI. b. sz. rendelete alapján jan. 1-től a fenti árakon felül aranyárunál grammon­ként 5,5­0, ezüstárunál 15 fillér súlyforgalmiadóátalány fizetendő. Ezek az árak csak a súly­árukra vonatkoznak, egyébként a platina- és a kivételt képező ezüst-tárgyakon az eladási ár külön van feltüntetve. Előfizetési árak: Magyarországon 1 évre 10.— pengő, külföldre évi 15.— pengő. Postatakarékpénztári csekkszámla 57576. Szerkesztésért és kiadásért felelős: GRÓF BERÉNYI JÁNOS. Kiadótulajdonos: BUDAPESTI ÓRÁSOK IPARTESTÜLETE. Bokor és Fischer nyomda. Budapest, VII., Wesselényi­ u. 68.­­ 1 1ПГ ITÓDIA EZÜST-, double áruk DIJvU 1 E.IMH Különféle órák Lf 11­­% a w f I A 7 C of Budapest, IV., Károly­ körút 18. sz. ЖД UUCI 1 JVI301 Telefonszám: 1­89-625 Ki aranyb­ríz és Hí­r- és ezüstművesek > ы . Különleges minőségű szelencék, púderdobozok állandó 1 [■/ I Q W nagy raktára. Telefon:­423-747. Ц M 1 V 1 Iroda és gyári raktár: I BUDAPEST, VII., KÁROLY-KÖRÚT 3/a. SZÁM: I ROSTA FERENCóranagykereskedő Budapest, IV., Harisköz 3, félemelet 2. Telefon: 381—404. Arcadia, Tell, Victor, Hamad, Cozma, Salto, F. E. F. órák magyarországi vezérképviselete Eladás behozatali engedéllyel rendelkező nagykereskedőknek is. SZÁLÉ OTTÓ Budapest, I., Krisztina­ körút 117. sz. Telefon: 167-192. 2. száza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék