Szabadalmi Ujság, 1912 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1912-04-01 / 6. szám

1912. 3 Szabadalmi Újság más áramforrás által reklámokat tehetünk lát­hatóvá a készülék ládájának ablaknyilásában. 281. Feig Márton órás, Büdszentmihályon. Kézi fűrészgép. A találmány lényegében egy asztalkára szerelt fogaskerék áttétellel hajtott fűrészgép, amelynél a fűrészelendő fát két rugós kapocs tartja és huzza a fűrészen át. 282. Dr. Faragó Andor kir. törvényszéki vegyész és dr. Rosenberg Emil gyógyszerész, Budapesten. Carbonsavas diffusióeljárás. A ta­­lálmánybeli eljárás lényege abban áll, hogy a kilúgozandó növényrészeket bármilyen car­­bonsav oldattal akármilyen hőmérsékleten és tetszésszerinti concentratio mellett rationálisan kilúgozzuk. 283. Debreceni fémárugyár részvénytársa­ság Debrecenben. Vezetékek elzárására való csar. A találmánybeli csapot a csapházba he­lyezett, forgás ellen biztosított gyűrű jellemzi, mely a csap forgójának szélső helyzeteit ha­tároló ütközőkkel van ellátva. 284. Ganz-féle Villamossági Részvény-Tár­saság cég, Budapesten. Rövidzárószerkezet in­dukciós motorok számára. A találmány lényege abban áll, hogy a rövidzáró emelő forgás­csapja az állitógyűrűn támadó állitócsap két végállása között olyként van elrendezve, hogy a rövidzáróemelőt az állitócsap körpályájának az állitógyűrű karimájával való érintési pont­ján túl lehet forgatni. 285. Ganz és Társa Danubius, gép-, wag­gon- és hajógyár részvény-társaság cég, Bu­dapesten. Szabályozókészülék hydraulikus erö­­beikiatóval. A találmánybeli szabályozó készü­lék cseppfolyós, vagy légnemű erőanyaggal működő motorok részére szolgál, melyeknél a differenciális dugattyúnak kiképezett du­gattyú, a dugattyú két oldalán uralkodó nyo­más különbözetek változtatásával állitatik be. 286. Ganz és Társa Danubius, gép-, wag­gon- és hajógyár részvény-társaság cég Bu­dapesten. Vasúti sorompózárókészülék. A talál­mány tárgyának lényegét kétkarú záróemeltyű képezi, mely úgy a zárási, mint nyitási mű­velet befejezése után állitókorongon elrende­zett peckek egyike által oly állásba kerül, hogy a forgattyuval közös tengelyre ékelt ütközőtárcsa ezen záróemeltyű nyúlványán fennakadva a forgattyú további forgatását megakadályozza. 287. Grüne Károly kereskedő, Szurdok­­püspökiben. Eljárás pigmenseknek infusória­­földböl való előállítására. A találmánybeli eljá­rás értelmében az infusóriaföldet caseinnak vagy albuminnak oldatokból való kiválasztá­sára alkalmas anyaggal kezeljük, majd tej­fürdőbe, vagy fehérnyeoldatba visszük és azután tetszőleges festési eljárásnak vetjük alá, a hol is az első sorban említett két ke­zelés fordított sorrendben is végezhető. 288. Horváth Ferenc festő, Szombathelyen. Kockacukrot tartalmazó zárt doboz. A találmány­beli doboz egy külső és belső hüvelyből áll, melyek egymásba helyezve és a megfelelő nyelvek leragasztása után zári dobozt alkot, mely egy szalag felszakitása után nyitható. 289. Heimler rtur kereskedő, Budapes­ten. Egyesített kávédaráló és kávéfőző készülék. A találmány tárgyát oly készülék képezi, melynél a daráló a főző felső részében van elhelyezve és melynél a darált kávé felvéte­lére szolgáló tartály, a tüzelőtér felett elren­dezett víztartályba lebocsátható. 290. Hermann és Schwartz asztalosmester cég Budapesten. Újítás péksüteményeket kelesztö szekrényeken. A találmány lényege abban áll, hogy a süteményeket gyúrás és alakítás után tepsik helyett lapokra helyezzük, melyeken az megkel és azután a sütemény a lapokkal együtt a sütőkemencébe helyezhető. 291. Erste Soproner Knopf- und Bijouterie Warenfabrik Ernst von Hilbert & Co. Aktien­gesellschaft cég Sopronban. Kézelő gomb. A találmány tárgyát kétrészű kézelőgomb ké­pezi, melynek lényege abban áll, hogy egyik diszlemeze, úgynevezett karabélykampóban végződő résszel és másik diszlemeze ebbe a kampóba való beakasztásra alkalmas fül­lel van állandóan összekötve. 292. Jankovics László magánzó Kassán. Automatikus hanglemez kiadó készülék. A talál­mány lényegében egy szekrénykébe szerelt egy vagy több sorban elhelyezett lemeztar­tókból áll, melyek egy vezetékben mozgó kétkarú emelővel vannak ellátva, melyek egyik végére a hanglemez van szerelve, másik vége pedig egy kívülről kezelhető akasztóba üt­közik. 293. Kuthy Gyula földbirtokos Budapesten. Eljárás a szótő és minden más növényt támadó összes kártékony rovarok kiirtására szolgáló szer előállítására. A találmánybeli szer hamuzsir, natriumcarbonat, kén és rézgálic összeolvasz­tása által nyert rézpolysulfid, mely vízben oldva permetezéshez használható.* Ezen szer hatása fokozható bükkfakátrány, quassia íor­­rázat, kakukfű virág és szárkivonatból nyert nátronszappan hozzáaadása által. Ha ezen Mielőtt találmányára pénzt kőltene — kérje a Szabadalmi Újságot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék