Vegyészeti Lapok, 1906 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1906-10-20 / 1. szám

ELLENŐRIZNÉ 1953 Vegyészeti Lapok AZ ÖSSZES VEGYÉSZETI IPARÁGAK ÉS A KÉMIAI TECHNOLÓGIA KÉRDÉSEIT, VALAMINT A MAGYAR VEGYÉSZEK Ё ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKLAP I A MAGYAR VEGYÉSZETI GYÁROSOK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE ............ "FKtEL'ÖS‘ááÉRWÉSzfŐ tís A “MŰSZAKI RÉSZ VEZETŐJE: vV’.-i . ".Srlbtí ÜV* ■ HEIDLBERG TIVADAR DR A KÖZGAZDASÁGI RÉSZT SZERKESZTI: BOKOR GUSZTÁV DR I. ÉS II. ÉVFOLYAM (1906. OKTÓBER —1907. DECEMBER) BUDAPEST, 1907 A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA V.. MÁRIA VALÉRIA-UTCA 12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék