Vegyészeti Lapok, 1917 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1917-01-08 / 1. szám

VEGYÉSZETI LAPOKLZ Í8SZES YIRTÉSZETI IPARÁGAK ÉS A KÉMIAI TECHNOLÓGIA KÉRDÉSEIT. VALAMINT A MAGTAR VEGYÉSZEIÉ ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKUf A MAGYAR VEGYÉSZETI GYÁROSOK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS - ­j» K1R Első hasycr DÉSrassvdr (Bernauer Lajos) KöznoHtiirodk,^. Budapest Repceolajgyár, Újpest. ■■ [ TlulLA jl'/j Ja AА Horganyfehér. fiai дпNo és lírai Horganysztirke. IIШ, Illává mellett _ TRKNCSÉNMEGYT.. — ^ A nagyüzemben bevált nem ÉH extrahűlű szerek: Diklóretilén................. G>H2C1._>, forrponí 55,„ fajsúly 1 '25 Triklóretilén ------ .... С>НС1з, „ 87", „ 1'47 Perklóretilén - — — — C0CI4, „ 121", „ 1‘62 Tetraklóretán ... — -~ GjH>C14, „ 147°, „ l-60 Pentaklóretári - ... -.- ... C_,HCIr„ „ 159", „ 1'70 Tűz- vagy robbanási veszély kizárva. TELEFON : 169 -65. Magyarországon képviseli: Simító és RupFersthmidt =ask Alacsony biztosítási díjtételek. Oldószer gyanánt alkalmazásban : gyanták, olajok, kencék, gyapjúszurok, bitumen, kén, cellulozeacetát, stb. Extraháló szer gyanánt olajgyümölcsök, haj, gyapjú, csont, haltrágya, stearin, sajtolási, fi­nomítás! és fehéritési maradékok, pa­raffin, cerezin, stb. számára. Teljes értékű pótlék gyanánt kénéier, azéu­­kéneg és benzol számára. Az extraháló üzemben a benzinnél nem drágább. Bosnische Elektrizitöts-Akl.-Ges. Wien, 1/1, Tegetthoffstrasse 7. TELEFON: 169-65. LMAKoo'í-TATAI PORTLANDCEMENTí /felülmúlhatatlan szilárdságokat eredményez. Használata tetemes megtakarítással jár és minden/ üzem versenyképessegét növeli. — Közelebbi felvilágosítást és részletes ajánlatot küld a i[ Magyar általános kőszénbánya részvénytársaság cementosztálya, Budapest V. kerület, Zoltán-utca 2. szám.*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék