Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1880-1881 (1. évfolyam)

BUDAPESTI I CZIM-ÉS LAKJEGYZÉK A BEJELENTÉSI HIVATAL HITELES ADATAI ALAPJÁN. ELSŐ ÉVFOLYAM 1880-1881. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next