Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

BUDAPESTI CZIH- ÉS LAKJEGYZÉK A BEJELENTÉSI HIVATAL HITELES ADATAI ALAPJÁN. M­Á­S­O­D­I­K É­V­F­O­L­Y­A­M , 1­8­8­2. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next