Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK A BEJELENTÉSI HIVATAL HITELES ADATAI ALAPJÁN. HARMADIK ÉVFOLYAM, 1883-188 BUDAPEST FŐVÁROS TERVRAJZÁVAL. BUDAPEST: FRANKLIN- TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next