Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK A BEJELENTÉSI HIVATAL HITELES ADATAI ALAPJÁN SZERKESZTETTE KOLOS LAJOS BELÜGY­MINISTERI TITKÁR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 18­8­8. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT, MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next