Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

ZKIKI BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK. A LAKJEGYZÉKET A BEJELENTÉSI HIVATAL HITELES ADATAI ALAPJÁN SZERKESZTETTE POTOCKY PÁL RENDŐRSÉGI FOGALMAZÓ. A TÖBBI RÉSZEKET A FŐVÁROSI MÉRNÖKI, KERESKEDELMI C­ÉGJEGYZÉKI ÉS FŐPOSTAHIVATAL ADATAI, VALAMINT MÁS FORRÁSOK NYOMÁN SZERKESZTETTE BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next