Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

BUDAPESTI­­ ÉS LAKJEGYZÉK HITELES ADATOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE JANSZKY ADOLF. * HETEDIK ÉVFOLYAM. 1891-1892. * Ára vászonba kötve 5 frt. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDA

Next