Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK. HITELES ADATOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE JANSZKY ADOLF.­­ * NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 1894. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next