Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

* BUDAPESTI ZIM- ÉS LAKJEGYZÉK HITELES ADATOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE JANSZKY ADOLF. KILENCZEREK ÉVFOLYAM. 1896-97. Ára váts/éjibír kör­ve 6 frt. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next