Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

BUDAPESTI­­ CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK. KIADJA A FRANKLIN-TARSULAT. XI. ÉVFOLYAM. ,. : 1899. v. I P . v * r^ Ara vászonba kötve 8 frt. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IP.OD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. r?v r /, rT 3

Next