Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

Franklin-Társulat nyomdába.

Next